Bild från Pixabay.

Imperiebyggarna formerar sej

Lanseringen av den nya pakten Aukus har sannerligen skakat om i relationerna mellan staterna. Själva benämningen Aukus är ju en förkortning av AUstralia-United Kingdom- USa.

Dessa tre stater har nämligen bildat en militär samarbetsorganisation som gemensamt ska patrullera Stilla Havet och Indiska Oceanen med en flotta kärnreaktordrivna ubåtar. Australien som ännu inte har sådana ska få hjälp att bygga dem. De australiska båtarna ska alltså byggas i Australien som därmed blir den sjunde staten i världen som är utrustad med dessa. De som idag besitter reaktordrivna ubåtar är USA, Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Indien och Kina.

Australien ska enigt planerna bygga 8 stycken och om sagt verka tillsammans med USA och Storbritannien. De australiska båtarna ska inte vara bestyckade med kärnvapenraketer men alltså drivas av kärnkraftsreaktorer. Dessa ubåtar blir snabbare, tystare, mer lättmanövrerade och svårare att upptäcka.

Kina pekas inte direkt ut som den motståndare man tänker sej men inga försök att förneka vem det är man riktar sej mot görs. Kinas reaktion har varit att anklaga USA, Australien och U.K. för kallakrigsagerande. Andra länder i regionen har uttryckt oro för att spänningarna nu skärps. Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern har deklarerat att inga atomubåtar kommer att tillåtas i Nya Zeländska vatten.

De hårdaste reaktionerna har kommit från den franska regeringen. Frankrike har dragit tillbaka sina ambassadörer från Washington och Canberra. Att man inte kallat hem sin Londonambassadör beror inte på att vreden mot Boris Johnson-regeringen är mindre utan på att man vill förolämpa den ännu mer genom att antyda att den är lillebror i den nya alliansen och helt enkelt fått lyda.

Den franska vreden har många orsaker. Dels hade man själv ett kontrakt på gång där man skulle sälja ubåtar till Australien. Konventionella inte atomdrivna. Dels anser man sej i god kolonial anda ha en intressesfär i Stilla-Havet och Indiska Oceanen och därmed en given plats i en eventuell ny allians. Frankrikes regering är alltså inte kritisk mot att det bildats en pakt som höjer krigsfaran. Man är sur för att man inte själv var inbjuden att delta.

I Australien höjs också protesterande röster. Det finns ett starkt motstånd inte bara mot kärnvapen utan också mot kärnkraft i landet. Många ser nu den planerade produktionen av atom ubåtar som ett sätt att vänja den australiska befolkningen vid tanken på att också bygga kärnkraft. Man pekar också på att den nya pakten ökar krigsfaran för landet. Om Krig mellan Kina och Taiwan utbryter kommer USA att kunna intervenera och med den nya alliansen också kräva att Australien deltar.

Kinas president och kommunistpartiets generalsekreterare Xi Jinping har också pedagogiskt förklarat att australiska soldater kommer att bli de första att dö i en sådan konflikt.

För arbetare världen över, även i Sverige, finns det anledning att inse viktiga basfakta.

  1. USA:s nederlag i Afghanistan innebär inte att USA ger upp tanken att med vapen och krig säkra det US-amerikanska storkapitalets ekonomiska intressen världen över.
  2. Storbritannien har lämnat EU men söker i sin imperie-nostalgi nya allianspartners och står inte heller främmande för krig.
  3. Australiens härskande klass med sin historia av rasism, främlingsfientlighet och förtryck mot ursprungsbefolkningen (aboriginerna) vill nu stärka sina band med USA-imperialismen och högerregimen i Storbritannien och bli en ännu mer uttalad medspelare i den imperialistiska familjen.
  4. Den franska borgarregimens vrede och agerande är inte uttryck för fredssträvan, Det är ett försvar av sina egna imperialistiska ambitioner.
  5. Kina är också en kapitalistisk imperialistmakt som nu försöker utmana andra imperialister och sina grannländer om dominans i Stilla Havet och Indiska Oceanen. Kina var tidigare ett fattigt land misshandlat och förnedrat av England, USA, Tsarryssland, Frankrike med flera. Kineserna har all anledning att påminna dessa makter om deras smutsiga historia. Men Kina har självt nu genomgått en förvandling. Landet styrs av en kapitalistklass som söker profiter och geopolitiska positioner.
  6. Världens arbetare måste inse det förkastliga i att stödja det ena eller det andra blocket av kapitalistiska imperialister. Socialister överallt på vårt jordklot måste ta kamp för fred och systerskap mellan folken. Vi socialister måste gå emot den demonisering av andra länder (Ryssland, Kina med flera) som nu pågår i Sverige. Som socialister är vi självfallet mot regimerna i Moskva och Peking. Vi vill se dom ersatta med demokratiska socialistiska regeringar. Men detta kan aldrig leda oss till att stöda de imperialistmakter som nu rustar upp med nya atomubåtar och hotar med militär aktion. Lika lite som vi stöder stöder den kinesiska regeringen. Fiendens fiende är inte vår vän. Endast de arbetande och förtrycktas internationella solidaritet kan leda oss framåt.

You May Also Like