Bild från da.se, Dagens Arbete.

IF Metallklubb startar budkavle: Försvara turordningsreglerna!

IF Metalls fackklubb vid Volvo Lastvagnar i Umeå har tagit initiativ till en kampanj för att försvara turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd. Budkavlens ena krav är att principen  först in – sist ut inte får förhandlas bort. Det andra är att begreppet “sakliga grund” vid uppsägning ska bestå.

Metallklubbens ordförande Jan-Olov Carlsson förklarar i fackförbundstidningen Dagens Arbete varför fackklubben har starta den här kampanjen:

“Vi tycker att vår egen förbundsledning darrat på manschetten i frågan och att januariöverenskommelsen i princip är en utpressning mot facken att de måste förhandla annars blir det lagstiftning.”

IF Metalls facklubb på Volvo Lastvagnar i Umeå hoppas nu allt fler klubbar ställer sig bakom kravet, när de får budkavlen och sedan tar beslut om detta på sina årsmöten som kommer att hållas i februari och mars.

Här följer texten i budkavlen:

Försvara turordningsreglerna i LAS!

Facklig budkavle:

Detta är en facklig budkavle som vi hoppas att så många som möjligt kan ställa sig bakom. Budkavlen startas av medlemsmöte för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå i december 2019.

Otryggheten i arbetet ökar i takt med att det fackliga inflytandet minskar. De senaste decennierna har arbetsrätten från 1970-talet stadigt undergrävts. Det finns en uppenbar risk till fortsatta försämringar. Någonting måste göras. Vi kan inte passivt vänta och se.

Den svenska partsmodellen bygger på en balans av makt och inflytande på arbetsplatsen mellan fack och arbetsgivare. Balansen har rubbats kraftigt till fackets nackdel av alla otrygga anställningar och försämringar i avtal och regelsystem. Den fackliga styrkan måste byggas upp på nytt.

Utan facklig mobilisering – stor risk för försämrad anställningstrygghet Januariöverenskommelsen innehåller en punkt om ökat undantag i turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS. Överenskommelsens innebörd är att lagändring kommer att införas från 2021 om inte arbetsmarknadens parter sluter avtal om detta på egen hand.

De förhandlingar som har inletts mellan parterna präglas av det övertag Svenskt Näringsliv fått av politiken. Det är en ren utpressning som riktas mot fackföreningen. Det är inte jämbördiga parter som förhandlar. Flera förbund inom LO och TCO har därför hoppat av förhandlingarna och är starkt kritiska till hela upplägget.

  • Utan en stark facklig samling kring grundläggande ståndpunkter är varje förhandling i nuläget en återvändsgränd.
  • Utan en bred folklig opinion kommer riksdagen att rösta genom en lagändring som ökar otryggheten i arbetet. Budkavle till försvar av turordningsreglerna i LAS.

Två krav att enas kring.

Budkavlen riktar följande två krav till fackföreningsrörelsen, samt till regeringen och berörda partier inom den s.k. januariöverenskommelsen.

Försvara turordningsreglerna!

Turordningsreglerna är en grundbult i arbetsrätten. Principen om “först in – sist ut” får inte förhandlas bort. Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.

Bibehåll saklig grund-begreppet!

Den nya offensiven från Svensk Näringsliv om att ta bort begreppet “saklig grund” vid uppsägning ser ut att ha skördat framgångar. Trots att parterna, efter att ambitionerna med förhandlingarna avslöjats, i sista stund skrivit in att det ska vara “rättssäkert” framstår det ändå som uppenbart att den rättsliga praxis som utarbetats under dagens LAS riskerar att ersättas med en mer arbetsgivaranpassad variant.

Anta och sprid denna budkavle

Med denna budkavle, detta upprop, vill vi samla hundratals fackföreningar inom LO, TCO och SACO, representerade hundratusentals arbetare och tjänstemän, för ökad trygghet i anställning utan att det sker en försämring av vare sig turordningsreglerna eller saklig grund-begreppet i LAS. Gör budkavlen till er egen! Sprid den till andra fackliga organisationer. Följ utvecklingen på Facebook. Dela! Nu samlar vi lokala fackföreningar i hela landet för våra krav!

IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå

Skicka in ert antagna uttalande till nedanstående mail- eller postadress. Uppdatering sker kontinuerligt på klubbens hemsida www.volvoklubben.se och Facebooksidan “Försvara turordningsreglerna i LAS ”

IF Metall Volvo Umeå jan.olov.carlsson@volvo.com tel: 072 862 72 30 Box 1416 www.volvoklubben.se 901 24 Umeå Facebook: Försvara turordningsreglerna i LAS

You May Also Like