“Idag har pastor Jansson inte slagit sin fru”. När man slirar på sanningen i media

Det finns olika sätt att sprida dimridåer när det gäller vad som är sant och vad som är falskt. Om vad som är halvsanning och vad som är halvlögn.

Ni har säkert hört det påhittade exemplet: “Idag har pastor Jansson inte slagit sin fru”. Med det antyder man att pastor Jansson brukar misshandla sin fru, men inte just idag. Man skriver inte så, men det är så den som läser tolkar det hela.

Ett verkligt exempel på slirig journalistik är Aftonbladets artikel 17 augusti: “Så fjäskar regeringen för amerikanska nätjätten Amazon”. Amazon har byggt flera serverhallar i Sverige, bland annat i Eskilstuna.

Så här skriver Aftonbladet om Eskilstuna:

Kommunstyrelsen har beslutat att ha näringslivsförtur på bostadskön så att talangfolk lättare kan få bostad”, står det i protokollet från “Hyperscale-nätverket”.

När man skriver “kommunstyrelsen har beslutat”, så tolkar många det som att det var en enig kommunstyrelse som fattade beslutet. Att alla partier står bakom en gräddfil för “talangfolk”, eftersom man inte nämner om några partier röstade emot en sådan gräddfil.

Nu är sanningen den att frågan om gräddfil i bostadskön för näringslivets “talangfolk” inte ens har varit uppe i kommunstyrelsen. Så redan där har Aftonbladet fel.

Däremot finns det inskrivet i majoritetens (S, M, C) ägardirektiv för Kommunfastigheter AB som ansvarar för allmännyttans bostäder: “Bolaget ska möjliggöra jobbförtur i sin uthyrningspolicy”.

Frågan om gräddfil för “talangfolk” inom näringslivet finns redan i ägardirektivet. Därför fanns det ingen anledning att besluta samma sak igen i kommunstyrelsen.

När beslutet togs i kommunfullmäktige hade Vänsterpartiet ett eget förslag till ägardirektiv där det klart och tydligt står: “Näringslivsförtur tas bort”.

Vänsterpartiets representant i Kommunfastigheter, Karin Kuutmann, har tidigare i år kritiserat denna “gräddfil” i ett inlägg i Eskilstuna-Kuriren.

Så här kommenterar gruppledaren för V, Maria Chergui:

Vänsterpartiet anser att näringslivsförtur innebär en gräddfil i Kommunfastigheters bostadskö vilket är djupt orättvist utifrån att det idag är många människor i Eskilstuna som stått länge i bostadskön. Det är ojämnlikt. Det sker redan idag en utslagning med de av S, M och C införda inkomstkraven på att få hyra lägenheter i Kommunfastigheters bestånd i Fröslunda, Bellmansplan och Lagersberg.

Utöver det kommer snart en utförsäljning av närmare 600 kommunala hyresrätter att genomföras i Viptorp, delar av Skogsängen och en del fasiggheter i Torshälla. Utifrån den bakgrunden så krymper fastighetsbeståndet i Kommunfastigheter med hyresrätter med rimliga hyror

Någon må tycka att det är petitesser, att det är småsaker om beslutet om gräddfil har tagits i kommunstyrelsen eller inte.

Jag tycker att man i alla sammanhang ska vara ärlig genom att redovisa vilka som står som ansvariga för ett beslut och vilka som röstat emot eller haft egna alternativ.

Om man slarvar med en sådan tydlighet i media blir reaktionen ofta:

“Ja, såna är dom. Dom är likadana allihopa”, även när allihopa inte är lika.

Om sanningen är att pastor Jansson aldrig slagit sin fru, sprider man en lögnaktig bild när man skriver att “Idag har pastor Jansson inte slagit sin fru”.

Rolf Waltersson

You May Also Like