Kari Parman.

Insändare: Vill vi ha en bättre beredskap inför framtiden måste vi ställa krav på beslutsfattare

Om vi ska agera utifrån vad vi vet så borde de politiska och ekonomiska beslutsfattare ställas till svars för den uppkomna situationen.

Under de senaste veckorna har det blivit tydligt att våra makthavare, på ett sätt som borde vara kriminellt, misskött sitt uppdrag när det gäller att tillgodose  sjukvårdsbehovet för invånarna. Att tillgången till, i huvudsak, sjukvårdsmaterial men även i viss mån livsmedel och hygienartiklar är otillräcklig är inte acceptabelt.

En epidemi ebbar ut i normalfallet på ca 3 månader men att man nu tvingas till panikåtgärder och genom extraordinära åtgärder försöker drar ut på  smittspridningen för att avlasta sjukvården och därmed förlänger tiden som invånarna exponeras för smittan är inte okej. Det är resultatet av politisk inkompetens och övertro på den fria marknaden och dess överstepräster, ekonomerna.

Vi får hoppas att vi drar lärdom av den uppkomna situationen och ställer de skyldiga till svars. Vill vi ha en bättre beredskap inför framtiden måste vi ställa krav på beslutsfattare. Istället för skattelättnader och skattefinansierade privatiseringar måste större resurser satsas på samhällsviktiga funktioner såsom sjukvård, läkemedelsförsörjning, infrastruktur och utbildningsväsendet.
Klarar inte våra representanter och beslutsfattare att sörja för folkets behov är det upp till oss att byta ut dem.

Mvh
Kari Parman (S)
Gnosjö

You May Also Like