Mälarsjukhuset i Eskilstuna ligger på en fortsatt hög placering vad gäller hjärtvård – en delad 4:e plats i landet…

Hjärtvården i Sörmland fortsatt bland de bästa i landet

Fortfarande topplats för hjärtvården i Sörmland, men sjunkande resultat för två av de tre sörmländska sjukhusen – så kan man summera de senaste siffrorna.

– Vi har traditionellt en mycket god hjärtinfarktsvård i Sörmland. Både den akuta vid hjärtinfarkt, och även eftervården. I resultaten för 2022 års nationella hjärtvård tappar vi dock en del placeringar och har en del områden vi kan förbättra, säger Stefan Pettersson, överläkare på medicinkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Stefan Pettersson.

Mälarsjukhuset bland de bästa i landet

Resultaten i kvalitetsregistret Swedeheart omfattar den akuta hjärtinfarktvården och uppföljning efter ett år där de sekundärpreventiva åtgärderna vid genomgången hjärtinfarkt utvärderas. Maximal poäng är 11, och medianvärde 6,5 bland landets 71 deltagande sjukhus. Sörmlands största lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, ligger på en fortsatt hög placering med 8 poäng, vilket ger en delad 4:e plats i landet.

Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm fick 7 poäng, vilket är något lägre jämfört med föregående år. Nyköpings Lasarett fick bara 5,5 poäng, vilket är lägre jämfört med tidigare års siffror.

MSE startar rökavvänjningsmottagning

Stor förbättringspotential finns vad gäller att få hjärtinfarktpatienter att sluta röka. Ett år efter hjärtinfarkten blir i genomsnitt 50 procent rökfria i hela landet.

– Här lyckas Nyköping bäst av Regionens sjukhus där cirka 55 procent av patienterna blivit rökfria, att jämföra med blygsamma cirka 35 procent på Mälarsjukhuset och Kullbergska Sjukhuset. På Mälarsjukhuset ska en uppdaterad rökavvänjningsmottagning snart starta, vilket vi hoppas ska kunna förbättra våra mindre smickrande siffror, berättar Stefan Pettersson.

Nyköpings Lasarett.

Fler behöver delta i fysträning

Ett annat område med stor förbättringspotential är att få patienterna att delta i fysioterapiledd träning efter genomgången hjärtinfarkt.

– Trots det övertygande vetenskapliga underlaget deltar endast omkring 10 till 15 procent i denna form av träning i Sörmland, säger Stefan Pettersson.

Läs också:

Överskott i bokslutet för Region Sörmland

You May Also Like