Brittiska Amazon-anställda har tagit strid mot det fackföreningsfientliga och arbetarplågande företaget. Liksom arbetarna i Tyskland och USA.

Bläckfiskföretagen möts av skepsis även på liberala ledarsidor – dock inte på alla …

Idag (19/8) riktar också Dagens Nyheters ledarsida skarp kritik mot regeringens underdånighet gentemot Amazon, Google och Facebook. Rubriken lyder: Företagsjättar ska inte gynnas med skattepengar.

I ledaren skriver DN om de skattesubventionerade och enormt energislukande serverhallarna:

En skattemässig gräddfil för de digitala storföretagens digitala elintensiva serveranläggningarna i regioner som Mälardalen är svårförenlig med områdets kända kapacitetsbrist.

Antingen får bostadsbyggen eller klimatnödvändiga satsningar på elektrifierad infrastruktur stå tillbaka, men mer sannolikt är att nyetableringar av små och mellanstora tillverkningsföretag nekas. ännu en indirekt konkurrensfördel för de största.

Dagens ledare i Aftonbladet riktar också skarp kritik mot regeringen och S-ledningen. Amazon kommer att lura skjortan av regeringen, lyder rubriken.

Ledarskribenten Lotta Häyrynen  är mycket tydlig:

”Redo för business och står till er tjänst”. Så avslutar vice statsminister Isabella Lövin, inrikesminister Mikael Damberg och näringsminister Ibrahim Baylan sitt brev till Amazon, Google och Facebook.

(…)

Inte nog med att Facebook fått 97 procents avdrag på elskatten, staten har dessutom rakt av gett dem 2,5 miljoner kronor för varje anställd i Luleå. Det är en minst sagt dyr arbetsmarknadsåtgärd.

Regeringen och varje S-kommunalråd som jublar över de globala giganternas etableringar glömmer att dessa företag helt saknar intresse för att bibehålla ordningen på svensk arbetsmarknad. Tvärtom – man har muskler att motarbeta varenda del av den svenska modellen som står i ens väg.

Det kan inte överraska någon att Facebook i Luleå konsekvent vägrat att teckna kollektivavtal. Och då har vi inte ens kommit till Amazon.

(…)

Företaget har två mål: Bli av med facken och monopolisera marknaden. När regeringen räknar på jobben som etableras måste man alltså också räkna med jobben som slås ut.

Det lär bli minussiffror. Särskilt på sikt.

En avvikande ledarsida Eskilstuna-Kurirens. Där ställer man sig positiv till regeringens ansträngningar att locka de mäktiga US-amerikanska fackföreningsfientliga storföretagen till Sverige. “Inget fel”, menar EK.

 

You May Also Like