Polishuset, Nygatan Eskilstuna. Foto: Rolf Waltersson.

I huvet på en liberal – “Stör inte marknaden”

Jag läser en intressant krönika i Eskilstuna-Kuriren (oberoende liberal) som är skriven av Niklas Otto Olsson,politisk redaktör på Katrineholms-Kuriren (också oberoende liberal).

Krönikan har rubriken Kommuner och stat bör inte suga upp allt SBB säljer, och handlar således om fastighetsbolaget SBB som nu hamnat i stormens öga genom sina vidlyftiga affärer och nu hamnat på ruinens brant. Nu försöker man rädda aktieägarna genom att sälja ut bolaget fastigheter på marknaden

Största delen av Olssons krönika är en beskrivning av vad som har hänt:

Fastighetsbolaget grundades 2016 av det tidigare S-kommunalrådet i Nynäshamn, Ilja Batljan. Affärsidén var enkel: Köpa offentliga byggnader för att sedan hyra ut dem till de tidigare ägarna. Kortsiktigt har modellen varit framgångsrik. Aktiekursen har stått högt. 2021 var bolagets b-aktie värd omkring 60 kronor. Men aktien har sedan dess dalat till, i skrivande stund, strax över “5 kronor…”

Med andra ord – från att i början framställts som en hjälte med sin “folkaktie” har Ilja Batljan och hans fastighetsimperium nu blivit en loser. En förlorare som nu ska både hudflängas och kölhalas för sina vidlyftiga fastighetsaffärer.

Bland alla de samhällsangelägna fastigheter som kommuner, regioner och staten sålt ut och privatiserat finns förutom skolor, äldreboenden, LSS-boenden och annat, finns även en rad fastigheter som anses ha säkerhetspolitiska värden som inte bör/får hamna i “orätta händer”, eftersom både ryska oligarker och kinesiska miljardärer visat intresse av att köpa

Det är domstolar och polisen, bland annat polishusen i Eskilstuna och Katrineholm som nu riskerar att köpas upp av någon riskkapitalist från det “kommunistiska” Kina.

Som om inte detta vore nog – Dalaregementets lokaler i Falun har köpts upp av SBB och riskeras nu att hamna i klorna på någon rysk oligark eller kinesisk riskkapitalist. Detta har även förre försvarsminister Peter Hultqvist (S) varnat för.

För att komma till slutklämmen.

Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår att kommuner, regioner och staten ska ges förköpsrätt att köpa tillbaka samhällsviktiga fastigheter så att de inte hamnar i “fel” händer.

Enligt min mening hamnade de i “fel” händer redan då kommuner, regioner och staten beslutade sälja ut dessa fastigheter.

Niklas Otto Olsson har en viss förståelse för detta krav:

Polisverksamhet, domstolar och säkerhetspolitisk verksamhet bör bedrivas i lokaler som staten kontrollerar. Risken är annars att illasinnade aktörer, både kriminella och utländska, nyttjar luckorna i dagens “lagstiftning”

Men som den “gode” liberal Olsson så är han kluven till detta med förköpsrätt:

“Samtidigt bör man vara skeptiskt till förköpsidén. Det är en sorts ‘lösnin’ som kan STÖRA MARKNADEN ytterligare”. (min kursivering för att förtydliga “störa marknaden”)

Jag föreställer mig att det pågår en inre strid i huvet på många liberaler. En strid mellan socialliberalismen och marknadsliberalismen.

“Marknadsliberaler menar att marknaden fungerar bäst om den lämnas helt i fred, medan socialliberaler anser att statlig inblandning kan behövas för att få marknadsekonomin att fungera bättre, eller för att skydda samhällets mest utsatta”, enligt Wikipedias förklaring:

Socialliberalismen, som jag brukar kalla “liberalism med mänskligt ansikte”, ligger risigt till i denna inre liberala strid. Just nu har marknadsliberalerna ett klart övertag i synen på mesta möjliga ska privatiseras därför att marknaden är bäst på (nästan) allt.

Men hur blev det? Ta skolan som exempel. Hur många tycker att “marknadiseringen” av skolan blev så bra som dess förespråkare påstod att det skulle bli?

Det heter ju “att vara liberal är att vara kluven”. Här står K-K:s liberala politiska redaktör Niklas Otto Olsson som åsnan mellan hötapparna:

“Det finns en poäng i att staten ställer sig in på att köpa en del av fastigheterna”. Men å andra sidan, “detta kan störa marknaden”.

Vem går segrande ur denna strid inne i redaktör Olssons huvud?

Men det kanske allra viktigaste. Olsson går som katten runt en het gröt när han skrivet lite försiktigt:

“De svenska kommuner som sålt av vissa samhällsviktiga fastigheter har ett och annat att förklara”.

Jag menar att det är tvärtom. Det är kommunerna, regionerna och staten som har SÅLT “samhällsviktiga fastigheter” som har allt att förklara och som bär det största ansvaret för att man nu sitter på pottkanten. Ilja Batljan och hans fastighetsimperium SBB har bara agerat utifrån marknadens dysfunktionella “logik”.

PS. Att både Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren kallar sig “oberoende liberal”, kan det tolkas som att de inte tar ställning till vilken slags liberalism de företräder? Den socialliberala med “mänskligt ansikte”, eller den marknadsliberala som vill att marknaden ska ta hand om (nästan) allt?

Rolf Waltersson

Lästips:

You May Also Like