Eskilstuna Centrum ska bli ett levande, lärande och inbjudande centrum, heter det.

Fastighetsägare vill utveckla Eskilstuna Centrum tillsammans med Kommunen

Eskilstuna ska ha ett levande, lärande och inbjudande centrum. Det är målet med den gemensamma avsiktsförklaring som flera tongivande fastighetsägare i Eskilstuna Centrum nu skrivit under tillsammans med Eskilstuna Kommun.

Ett tiotal fastighetsägare har tillsammans med Eskilstuna Kommun skrivit under en gemensam avsiktsförklaring och vill vara aktiva i arbetet med att utveckla Eskilstuna Centrum. Avsiktsförklaringen innehåller en rad åtaganden, både från fastighetsägarna och från Eskilstuna Kommun. Ambitionen är att skapa ett centrum som är levande, lärande och inbjudande, heter det.

Ökad trivsel och trygghet

Ett av målen är att skapa ett väl sammansatt utbud av befintligt och nytt innehåll – både i och mellan fastigheterna och i årummet, vilket i sin tur kommer att leda till en ökad efterfrågan på kommersiella lokaler och kontorslokaler, och ett ökat investeringsintresse, menar man. Det framtida innehållet i Centrum ska generera fler arbetstillfällen, en ökad trivsel och trygghet, fler besöksanledningar och ständigt ökande besökstal.

– Det är bra, och viktigt, att Eskilstuna Kommun har tagit initiativ till den här förändringsresan för Centrum. Det är en viktig plats för en stad och vi ser fram emot att tillsammans utveckla Centrum för att möta framtidens behov och förväntningar, säger Lennart Berg, vice vd på Mälarstaden som företräder Fastighets AB Regio i Eskilstuna.

Avsiktsförklaringen skapar en långsiktighet i utvecklingsarbetet, oavsett politisk majoritet eller individuella fastighetsägares fastighetsinnehav i Centrum, menar man.

I avsiktsförklaringen ingår följande parter:

 • Eskilstuna Kommun
 • Fastighetsägarna Mittnord
 • Corem (tidigare Klövern)
 • Folksam
 • Gunnar Graflunds Fastighets AB
 • Hithin AB
 • Kommunfastigheter (Kfast)
 • Kruhsberg Fastigheter AB
 • Mälarstaden/REGIO
 • Podium Fastigheter AB
 • Stenvalvet AB
 • Victoriahem

I nästa steg ska en handlingsplan arbetas fram, innehållandes både kortsiktiga och mer långsiktiga mål. Tillsammans ska de förflytta Eskilstuna Centrum mot en gemensam framtagen vision och målbild.

Eskilstuna kommuns stadsutvecklingsstrateg Christina Blomberg tillsammans med Bjarni Gudmundsson från Podium Fastigheter som här skriver på avsiktsförklaringen. Foto: Thomas Mako.

You May Also Like