Hur mår demokratin i despoten Erdoğans Turkiet?

Magdalena Andersson och Ulf Kristersson svävar på målet

De båda huvudkandidaterna till statsministerposten Magdalena Andersson och Ulf Kristersson har fått frågor om de anser att Turkiet är en demokrati eller diktatur.

Statsminister Magdalena Andersson kämpade med sitt svar när hon pressades om huruvida Turkiet är en diktatur i Godmorgon världen, Sveriges Radio P1:

“Anser du att Turkiet är en fungerande demokrati?”

“Jag ska inte, alltså jag ska inte slutgiltigt… Det är ju en demokrati på så sätt att de har allmänna val, men vi vet ju också att det finns en diskussion om att det är journalister som är fängslade och så. Det är klart att det är viktigt att det finns fria media”, svarade Magdalena Andersson.

På följdfrågan: “Så du är lite osäker på om det är en fungerande demokrati?”, svarade hon:

“Det beror såklart exakt på vad man lägger i begreppet demokrati. Men jag menar det kommer ju att vara val i Turkiet under nästa år”, svarade Magdalena Andersson.

Även den andra statsministerkandidaten var lite “luddig”när han svarade på frågan från SvD om Turkiet är en demokrati:

“Turkiet är en parlamentarisk demokrati med allmänna val och lika rösträtt. Sedan har de tydliga inskärpningar och vi ser ett antal risker och problem. Men nu är det inte vår uppgift att recensera Turkiet, även om alla länder kan tycka till om varandra. Nu handlar det om att komma överens med Turkiet om ett antal saker som gör att de vill släppa in oss i Nato”, skriver SvD 4 juli 2022.

Det är helt uppenbart att Magdalena Andersson och Ulf Kristersson går som “katten kring en het gröt” när de ger sin syn på Turkiets styrelseskick.

Beror det på att de är dåligt informerade om hur det står till med demokratin i Turkiet? Eller är det bara så att de inte vill “stöta sig” med despoten Erdoğan i det känsliga läget om svenskt Nato-medlemskap eller inte?

Om det räcker med att ett land har ett folkvalt parlament och flerpartisystem för att kallas demokratiskt, så innebär det att dagens Ryssland under despoten Putin är en demokrati.

Även Sydafrika under den rasistiska apardheidtiden hade ett parlament och flerpartisystem. Men det är väl ytterst få som kallade Sydafrika demokratiskt på den tiden.

För att en demokrati ska fungera på riktigt krävs också yttrandefrihet. Det krävs fria och oberoende medier där journalister kan arbeta fritt utan att hotas, kastas i fängelse eller till och med mördas.

I Turkiet sitter just nu mängder med journalister i fängelse. Tidningar, radio- och TV-stationer stängs ner av regimen. Företrädare för oppositionspartier sitter också i fängelse.

“På välansedda Freedom House demokrati och diktaturlista över världens länder rankas länderna från 1 till 100. Länder som får 33 eller lägre klassas inte som fria länder, och Turkiet får 32 poäng.

Underkategorin politiska rättigheter ger Turkiet 16 av 40, jämfört med Sveriges 40 av 40.

Bedömningen av huruvida Turkiets senaste presidentval och parlamentsval var demokratiska eller ej gavs 2 poäng av 4.

Sammantaget indikerar resultaten att Turkiet åtminstone är mycket nära att bli diktatur, och den ickevedertagna termen halvdiktatur passar relativt bra.

Erdoğan själv är mer diktator än vad landet Turkiet är en diktatur”. Skriver Svenska Dagbladet.

Nu står inte Freedom House, som är en “obunden organisation i USA med ett politiskt oberoende forskningsinstitut” över all kritik.

Kritiken mot Freedom House kommer främst från vänster. Samhällsdebattören Noam Chomsky har kritiserat rapporterna från Freedom House för att “favorisera länder och regeringar som är allierade med USA och nedvärdera länder som är kritiska till amerikansk politik”.

Men när en moderattidning som Svenska Dagbladet väljer att utgå från Freedom House för att ge en bild av det demokratiska tillståndet i Turkiet beror det inte på att SvD vill “smutskasta” Turkiet utifrån en vänsterståndpunkt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like