Jessica Ohlson talar på Afs-möte (Foto frå Wikipedia).

Högerextrem främlingsfientlig jurist utmanar anständigheten och rättsmedvetandet

Jessica Ohlson är en ung jurist bosatt i Nyköping. Hon arbetar på sin pappas advokatbyrå. Hon är hästintresserad och tränar galopphästar. Hon har som jurist representerat 27 unga flyktingpojkar som sökt asyl i Sverige.

Men Jessica Ohlson är också något annat. Hon är partisekreterare i det högerextrema partiet Alternativ för Sverige. Ett parti som har som ett av sina absolut främsta mål att utvisa just afghanska flyktingungdomar. Ett parti som vill ompröva alla uppehållstillstånd som utfärdats sedan år 2000. Ett parti som vill inrätta ett “Återvandringsverk”.

I valrörelsen förde man en oerhört aggressiv och hetsande politik mot de utlandsfödda i Sverige. Vi kunde i eFOLKET rapportera om deras valmöte på biblioteksplanen i Eskilstuna. Hur de vecklade ut en stor banderoll i form av en avgångsskärm på Arlanda och där flygavgångar till Afghanistan, Somalia, Syrien, Irak med mera annonserades. Längst ner på banderollen kunde man läsa:

#enhalvmiljon. Alternativ för Sverige vill deportera som man säger “minst en halv miljon invandrare”. Invandringen beskrevs i talen som orsak till kriminalitet och våldtäkter.

Alternativ för Sverige bildades av framförallt medlemmar i Sverigedemokraternas gamla ungdomsförbund SDU. Jessica Ohlson valdes i september 2015 till ordförande i SDU. Hennes företrädare Gustaf Kasselstrand hade uteslutits ur Sverigedemokraterna anklagad för att bland annat samarbetat med öppet fascistiska krafter. SD har ju under många år putsat på sin fasad och försökt få oss att glömma partiets rötter i just den fascistiska och nazistiska miljön.

Nu avlöpte inte valet av ny SDU ordförande på det sätt som SD-ledningen hoppats, Jessica Ohlson, tillhörande samma ideologiska falang som Kasselstrand avgick med segern. Vilket ledde till att SD-ledningen helt sonika bröt med SDU och beslutade sej för att bygga ett nytt ungdomsförbund med namnet Ungsvenskarna-SDU.

Kasselstrand-Ohlson-falangen bildade våren 2018 det nya partiet Alternativ för Sverige. Ett parti som driver en propaganda som mer liknar Sverigedemokraterna innan fasadputsningen. Öppet aggressivt mot invandrare och med kravet på massdeportationer som centralt. En skillnad mellan AfS och SD verkar också vara att AfS representerar en traditionell överklassfascism. Man skryter också med det. Jessica Ohlsson poängterar i en intervju i Sörmlands Nyheter att hennes falang består av högutbildade medans många inom SD är arbetslösa och lågutbildade. På AfS riksdagslista fanns inte en enda arbetare från LO-yrken. Där fanns ekonomer, läkare egenföretagare med mera. Till och med en präst!

Det är partisekreteraren för detta parti som Migrationsverket låter få jobbet att representera 27 utvisningshotade ensamkommande ungdomar. Tretton av dom har nu fått avslag på sin asylansökan.

En som har reagerat är Martina Hallström, gruppledare för Centerpartiet i Nyköping.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. När det kommer någon och söker asyl i Sverige, då ska denne ha rätt till en rättssäker asylprövning. Och det ska inte finnas några tveksamheter om det. Och när det gör det då måste man höja rösten och säga att nu är det nog, säger Martina Hallström.

Hon menar att de tre tretton som fått avslag måste få sina fall omprövade.

Och Anne Ramberg, generalsekreterare i advokatsamfundet kommenterar Jessica Ohlson-fallet på sin blogg så här:

Kan man som jurist på advokatbyrå vara aktiv företrädare för ett främlingsfientligt parti och samtidigt ha förordnanden som offentligt biträde av Migrationsverket för asylsökande? Svaret på den frågan är enligt min mening nej…Jag tillåter mig tro att människor som flyr från förtryck och söker asyl i Sverige inte frivilligt skulle önska att bli representerad av någon som är aktiv anhängare av ett uttalat främlingsfientligt parti. Redan den omständigheten att biträdet förordnas av Migrationsverket är ägnat att inge oro för människor som inte sällan kommer från länder där tilltron till myndigheter är låg. Att därtill riskera att få ett biträde som är uttalat främlingsfientlig och explicit motståndare till asylrätten kan aldrig vara godtagbart.

Hur förklarar sej då Migrationsverket?

– Jag kan förstå att det sticker ut men det är också så att vi inte kan åsiktsregistrera biträden och vilka politiska åsikter de har, säger Magnus Bengtson, ansvarig för asylprocessen på Migrationsverket, i en intervju med p4 sörmland.

Jag skulle säga att om man gör uttalanden och fälls i domstol för att man begått något brottsligt då kommer saken i ett annat läge. Hon är polisanmäld och vi kommer att titta på det här, säger han.

Nu är det så att Jessica Ohlson faktiskt är polisanmäld för hets mot folkgrupp. Detta efter uttalanden hon gjort på ett valmöte i Nyköping.

Samtliga gruppledare inom politiken i Nyköping kräver att Migrationsverket stoppar Jessica Ohlson.

Om man gör uttalanden och fälls i domstol för att man begått något brottsligt, då kommer saken i ett annat läge. Hon är polisanmäld och vi kommer att titta på det här, säger Magnus Bengtsson.

Men det betyder alltså att Migrationsverket kan fortsätta att ge asylmål till främlingsfientliga jurister bara de inte blivit dömda för att de öppet och offentligt deklarerat sin rasism;  på möten eller i media.

Detta är ju fullständigt befängt. I Ohlson-fallet har man gett denna representant för ett öppet rasistiskt parti uppdrag att bistå klienter i deras strävan att få stanna i Sverige, samtidigt som det parti Ohlson är partisekreterare i har som central punkt att de inte ska få stanna. Att inte inse det absurda i detta pekar på att beslutsfattare i Migrationsverket lider av allvarliga brister. Kanske en brist på intresse för de asylsökande ungdomarnas väl och ve. En misstanke som stärkts av att de ungdomar som nu fått stanna om de söker gymnasieutbildning helt enkelt vräkts ut i hemlöshet då Migrationsverket utan att hjälpa till med boende kastat ut dom från sina egna lokaler. Svenska myndigheter verkar helt enkelt inte ha ett krav på sej själva då det gäller tankeförmåga och medkänsla. (Det gäller inte bara Migrationsverket, utan även arbetsförmedling, försäkringskassa med mera).

Fallet Jessica Ohlson är en skandal. Migrationsverket har blottlagt total inkompetens.

Peter Widén

You May Also Like