USA:s Kubapolitik är kapad av extremhögern

USA:s politik gentemot Kuba, där Trump dragit tillbaka Obamas överenskommelser, begränsat möjligheterna till resor och handel, har kidnappats av en klick Kubaamerikaner som sålt sitt stöd i Kongressen till Trump mot att denne inför nya restriktioner mot Kuba. Dessa individer och Trump har demonstrerat hur korrupt det politiska systemet i USA är. Kan detta system stå som en symbol för ”frihet” för någon i världen?

Kubas medicinska brigader tjänstgör i fler än 100 länder och sörjer för de fattigaste. De var avgörande för att stoppa Ebolaepidemin i Afrika, en framgång erkänd av WHO. Kuba har en av världens högsta antal läkare i förhållande till befolkningen, medellivslängden är jämförbar med USA och kubanerna åtnjuter gratis hälsovård, utbildning, bostad, pensioner och trygghet till arbete. Kuba har inga knarklangare, knarkgäng, mobb, hemlöshet, analfabetism eller undernäring. Landets framgångar i bioteknik är unikt i Latinamerika och står som symbol för vad ett litet land med begränsade resurser kan göra.

Dessa framgångar har uppnåtts trots en 55-årig blockad från världens mäktigaste nation, som förutom den förödande blockaden också utsatt Kuba för ekonomiskt sabotage, spioneri, mord och militär aggression.

Professor emeritus, University of California, Irvine:

”Medan de diplomatiska förbindelserna återupptogs under Obama och begränsade lättnader skedde, så har verkligheten för kubanerna varit en fortsättning på den aggressiva politiken från deras granne supermakten. Medborgare i USA får bara resa till Kuba med speciell licens, internationella företag bötfälls för handel med Kuba och investeringar kvävs av hot om dryga böter mot dem som bryter blockaden.”

Under Obamas presidenttid utdömdes 56 böter på sammanlagt ca 14 miljarder dollar mot internationella företag för att de ska ha brutit blockaden. Sedan den s.k. ”normaliseringen” av relationerna har USA bötfällt 11 internationella företag med ytterligare 2,8 miljarder dollar.

I oktober 2016 antog FN en kubansk resolution som uppmanar till blockadens upphörande. I november 2015 stängde Co-operative Bank kontot för Cuba Solidarity Campaign i Storbritannien som en direkt konsekvens av USA:s blockad. Bankens VD Niall Booker bekräftade att stängningen berodde på risken av att utsättas för böter av USA.

Svensk-Kubanska Föreningen drabbades också nyligen av blockaden när en penningöverföring från Sverige, via Nordea, till banken Credit Suisse i Schweiz annulerades. Pengarna var avsedda för medicinframställning i Kuba. Inte nog med det, bankerna behöll 20 000 kr av våra pengar som ”växlingsförluster”.

You May Also Like