Grunden Eskilstuna

Eskilstunagrunden är en ideell förening som drivs av oss medlemmar som alla har någon form av funktionsnedsättning. Alla är välkomna att bli medlem hos oss på Grunden Eskilstuna. Grunden Eskilstuna registrerades 2014-03-27 och är en lokalförening till Grunden Riks som har sitt kontor i Göteborg.

Riksföreningen Grunden bildades den 7 november 2009. Vi håller på hela tiden att bilda Grundenföreningar. Vi finns nu i alla väderstreck. Vi vill att alla människor behandlas på rätt sätt oavsett funktionshinder eller inte. Alla människor är unika på sina vis. Man ska få ett värdefullt liv som alla andra. För att det ska bli rättvist så måste lagstiftningen stämma in på alla individers verklighet.

Grunden LF (Lokalfackliga samverkansförbundet) startades i februari. Det är en fackförening för de som har Daglig Verksamhet. Förbundet är rikstäckande för hela Sverige.

Riksföreningen Grunden är den intressepolitiska föreningen som vill påverka riksdagen och lagstiftningen politiskt. Grunden LS är den fackliga organisationen som kämpar på den egna arbetsplatsen.

Precis som vanliga fackföreningar, handlar detta alltså om att medlemmarna försöker förbättra lön och arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen. Eftersom både ersättning och arbetsmiljö är väldigt olika i olika kommuner, är det viktigt att det grundfackliga arbetet styrs lokalt, på arbetsplatsen, av medlemmarna själva.

Medlemmar organiserar sig lokalt på sin arbetsplats d.v.s. där de har sin dagliga verksamhet. Det kallas en Grundenfacklig klubb. Alla klubbar är självständiga och anslutna till det rikstäckande förbundet “Grunden LS”.

Förbundet styrs demokratiskt, av representanter från klubbarna, som möts varje år på facklig kongress.

Det första som Grunden LS ska försöka organisera, är en egen strejkkassa. Så att medlemmarna ska kunna strejka för sina rättigheter. Det första Grunden LS har börjat kämpa för är rätt till semesterlön.

Eskilstunagrunden håller på att bilda det första ungdomsförbundet som är för barn och ungdomar med funktionshinder, vi väntar bara på att få organisationsnummer från skatteverket.

Som samarbetspartners har Eskilstunagrunden AFC, ABF, Unga örnar Skogsängen och Gredby Pizzeria.

Vi har kontor i E18 på Eleonoragatan, men vi har mycket av verksamheten i Unga örnars lokal i Skogsängen.

  • Vi brukar fira högtider tillsammans så att inte medlemmarna ska behöva känna sig ensamma.
  • Vi har läxhjälp för barn som går i skolan och behöver extra stöd.
  • Varannan söndag har vi Fiket där vi även ibland har bjudit in olika föreläsare.

Det är viktigt att medlemmarna kommer med förslag på aktiviteter.

Till varje lov brukar Eskilstunagrunden söka efter pengar från kommunen till lovverksamhet för barn mellan 6-18 år.

Grunden och AFC har haft ett bra samarbete sedan 2019, medlemmarna brukar tillsammans gå och titta på deras fotbollsmatcher på Tunavallen.

Varje år har vi Grundendagen i september på ABF, i år handlar den om fattigdom, mobbning och kriminalitet.

Inger Salam Nouri
Ordförande Grunden Eskilstuna

Lara Nouri
Ordförande Grunden ungdom

You May Also Like