Bildskapare: Marek Stuzinski / Pixabay.

FREDSBLADET om svenska regeringens NATO-förhandlingar

Fredsbladet har kommit ut med ett nytt, och som alltid synnerligt läsvärt, nummer. Den här gången handlar det om den svenska regeringens ansträngningar som syftar till Sveriges uppgående i militäralliansen NATO.

Fredsbadet ges ut Fredskommittén inom Vännernas samfund, kväkarna.

Kväkarsamfundet har en flerhundraårig historia präglad av modig pacifistisk kamp.

Om det senaste numret av Fredsbladet skriver Vännernas samfund:

Välkommen att läsa vårnumret av fredsbladet, en e-tidning utgiven av Fredskommittén i Vännernas samfund, kväkarna!

I dag finns det mycket en fredsvän har att ta ställning till. Men det är inte lätt. En del av det vi skulle behöva känna till har hittills hamnat under vardagsradarn. I vårnumret av fredsbladet vill vi därför lyfta fram två frågor som direkt kommer att påverka Sveriges förmåga att verka för fred eller att bidraga till krig: Sveriges förändrade förhållningssätt till kärnvapen och Sveriges förändrade inställning till permanenta utländska militärbaser på svensk mark. God läsning!

Skicka gärna länken till fredsbladet vidare till vänner och bekanta! Låt oss skapa ringar på vattnet för vår framtids skull.

Fredshälsningar
Redaktionen

You May Also Like