Sommaren har kommit till Eskilstuna – här ser vi Nybroplan med Klosters Kyrka i bakgrunden… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Nu råder eldningsförbud i Eskilstuna

Från och med lunchtid idag onsdag råder eldningsförbud i Eskilstuna med omnejd. Anledningen är att det just nu är mycket torrt i skog och mark, och därmed stor risk för brand.

Eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg. Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Inget regn i sikte

Eldningsförbudet gäller tills vidare och upphör först då Räddningstjänsten meddelar annat. I nuläget ser det inte ut att komma någon nederbörd över Eskilstuna de närmaste dygnen. Idag onsdag kan temperaturen dessutom kliva en bit över 25 grader under eftermiddagen. Resten av veckan kommer termometern att ligga runt 20 grader.

Tiodygnsprognos för Eskilstuna

You May Also Like