Affischkampanj med skattefinansierad militaristisk propaganda

Sedan några år tillbaka har den svenska krigsmakten regelbundet gått ut med stora affischkampanjer. Att en myndighet själv går ut med reklam, finansierad med skattepengar, syftande till att bland annat skapa stöd inom allmänheten för ökade budgetanslag och skattepengar till sin verksamhet borde ju i och för sig ses som otillbörligt.

NATO har ju givit direktiv om att medlemsländerna måste anslå minst två procent av bruttonationalprodukten till militära ändamål. Samtliga svenska riksdagspartier har sagt sig vilja ställa upp på den nivån – det vill säga cirka 135 miljarder om året.

Nu handlar ju den NATO-suktande svenska krigsmaktens budskap också om att folk ska bejaka militarismen och krigsalliansen med den kärnvapenbestyckade våldsbenägna supermakten USA och de likaledes kärnvapenbestyckade stormakterna Storbritannien och Frankrike.

Att skapa acceptans för den parasitära, resursslukande och fördärvbringande vapenindustrins verksamhet ingår också i propagandan.

eFOLKET fotade krigsmaktens senaste alster, placerat vid Sveaplan i Eskilstuna.

You May Also Like