Från folkhat till folkmord i Gaza

  • Palestinierna görs till “de andra”
  • Hamas’ massaker tas som förevändning
  • Svenska Tidöregeringen stryper bistånd

Artikeln har tidigare varit publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

Varenda människorättskurs, varenda predikan om människors lika värde, … Läs mer “Från folkhat till folkmord i Gaza”

Read more