Första maj-tal av eFOLKETS chefredaktör

Den första maj talade eFOLKETs chefredaktör Hans Hjälte på Vänsterpartiets möte.

Hej kamrater!

Jag är här för att berätta om vår nya tidning i Eskilstuna eFOLKET.se

För hundratolv år sedan startade arbetarrörelsen i Eskilstuna tidningen FOLKET, Den unga arbetarrörelsen här i stan insåg att man liksom på andra håll i landet behövde en egen tidning.

Men Socialdemokraterna slarvade bort sin tidning i Eskilstuna och lät borgarpressen ta över FOLKET och sedan lägga ner tidningen för två år sedan. Därför startade Föreningen eFOLKETS Vänner i november 2016 Tidningen eFOLKET, som är en daglig nättidning. Men som idag, 1 maj ger ut en papperstidning. På nätet är eFOLKET gratis att läsa. Papperstidningen säljer vi för 20 kronor, kostnaden för tryck och papper.

eFOLKET startades därför att det idag verkligen behövs en rödgrön tidning som både är lokal och global, som en motvikt mot borgarpressen. eFOLKET finansieras av sina medlemmar..

I år är det 100 år sedan det Socialdemokratiska Vänsterpartiet bildades. Det var en utbrytning från det socialdemokratiska partiet. En av de viktigaste frågorna för det nya partiet var antimilitarismen. Man vände sig mot den militära masslakt som då pågick i Europa. Nu pågår också krig på många håll där oskyldiga människor dödas varje dag runt om i världen. I Syrien och inte minst i Jemen råder en humanitär katastrof. Utan att världsopinion reagerar kan Saudi-Arabien bomba sönder sitt grannland med vapen som Storbritannien och USA generöst förser dem med. Det USA som nu ska få komma till Gotland för militära övningar

Vi måste precis som man gjorde för hundra år sedan avslöja militarismen och dess konsekvenser. Det är en viktig uppgift för för eFOLKET.

Vi lever i en tid då det ekonomiska systemet, kapitalismens håller på att förgöra vår jord. Roten till det onda är dagens överkonsumtion som är på väg att göra slut på många av jordens råvaror samt bryta ner naturliga biologiska system.

Vi utrotar dessutom växter och djur på jorden i en takt som jorden inte upplevt sedan den tid då dinosaurier utrotades. På drygt hundra år har 450 djurarter försvunnit.

På 50 år har jordens befolkning mer än fördubblats. Men konsumtionen av jordens resurser sexdubblades under samma tid.

I eFOLKET skrev nyligen en skribent (Gunnar Rundgren, Omsorg om planeten vi lever på):

“I dagens samhälle styrs vad vi äter främst av den kapitalistiska marknadsekonomin som har förvandlat allt det som bidrar till att vi får maten till våra bord till varor. Den omvandlar mark, skog, människor, djur och mat till fastigheter, papper, arbetskraft, hamburgare och kalorier. Till slut är allt reducerat till den universella måttstocken för värde – pengar, och allts mening blir att konsumeras.”

För att skapa denna överkonsumtion har reklamen ätit sig in i våra liv – den finns överallt i tidningar, tv, på nätet, på Facebook och runt om oss i vår stadsmiljö. eFOLKET vägrar reklam. Reklamen är en del av roten till det i onda i vårt samhälle.

Hälften av all olja bildades under Dinosauriernas tid på jorden. Det är lika mycket olja som vi nu har konsumerat sedan andra världskrigets slut. Och konsumtionen fortsätter att stiga. Vi når snart den dag då oljan inte räcker till. Det kommer att få stora konsekvenser. En liter olja motsvarar samma arbete som 20 människor under en dag utför med sin muskelkraft.

Trots satsningar på alternativ, som solenergi och vindkraft så svarar idag de fossila bränslena, olja, naturgas och kol för 86 procent av världens energiförsörjning, medan sol-, vind och vattenkraft svarar för 10 procent. Och det är de fossila bränslena som bidrar till koldioxidutsläppen som har höjt koldioxidhalten i jordens atmosfär till den högsta på flera miljoner år, vilket leder till en uppvärmning som kommer att få förödande konsekvenser för vår miljö.

De klimatavtal som slöts i Paris 2015 är enbart ett dåligt skämt eftersom det inte innehåller några bindande krav för länderna och som i praktiken sköt upp åtgärder för att minska koldioxidutsläppen till efter 2030. Och då ska man inte heller minska utsläppen utan istället gömma koldioxiden under jorden med en teknik som ännu inte finns för storskalig användning. Så leker våra politiker med vår framtid. Orsaken är naturligtvis att man inte vågar ge sig på den heliga tillväxtideologin, på vilken hela det kapitalistiska systemet baseras.

Efter närmare 300 år av kapitalistisk ”utveckling” har gapet mellan fattiga och rika aldrig varit större än nu.

Och samtidigt är det just de ökade klyftorna och den rikaste delens liv i överflöd som är orsaken för den klimatkatastrof som nu hotar hela jorden. Det är nämligen den rikaste tiondel av världens befolkning som orsaker hälften av världens utsläpp av växthusgaser. De är de ökade klyftorna som är den viktigaste orsaken till det katastrofala läger världen står inför.

Det finns dock ett enda land, där man lyckats förena social trygghet och välfärd för hela sin befolkning (enligt Human Developement index) och samtidigt lyckats uppnå klimatmålet, det vill säga ha låga utsläpp av växthusgaser och med konsumtion som inte innebär att vi förbrukar för mycket av jordens tillgångar. Men eftersom detta land tagit avstånd från det kapitalistiska systemet, så betraktas det idag som paria, till och med ibland av dem som kallar sig socialister. Landet är Kuba.

För att få fram sanning om tillståndet i vår värld krävs en rödgrön tidning, inte bara här i Eskilstuna, utan i alla svenska städer.

Här finns eFOLKET. En Folklig, Lokal och Kosmopolitisk Eskilstunatidning.

Hans Hjälte