Mötesplats Nyfors – En av de platser där generationsträffarna kommer att äga rum i höst…

Generationsträffar ska skapa trygghet i Eskilstuna

Eskilstuna Kommuns förebyggande verksamhet för äldre och Ung Fritid har inlett ett samarbete med gemensamma träffar för seniorer och ungdomar. En sommarfest i friluftsområdet Vilsta utgör startskottet för arbetet, vars mål är att skapa trygghet i Eskilstunas bostadsområden genom att få seniorer och ungdomar att umgås.

Kommunens förebyggande verksamhet för äldre och Ung Fritid har tidigare testat generationsträffar under två års tid i Torshälla. Då träffades ungdomar och seniorer på Mötesplats Bonsai för att bland annat spela biljard och poker tillsammans. Tävlingsmoment visade sig vara ett vinnande koncept, och är därför något som kommer att erbjudas även på generationsträffarna i Eskilstuna.

Drar igång till hösten

Träffarna drar igång till hösten, men redan nu under sommaren erbjuds två olika event då seniorer och ungdomar kan mötas. Den 15 juni (imorgon onsdag) klockan 13 till 19 kommer det att vara en kostnadsfri kulturdag i Vilsta. Då erbjuds bland annat musik, sång, dans, loppis, graffiti och tipspromenad. I augusti planeras ytterligare aktiviteter, då i Årbyskogen.

Lyckat resultat i Torshälla

– Vi arrangerar generationsträffar för att skapa trygghet i Eskilstunas bostadsområden. Enkäter från samarbetet i Torshälla visade att seniorer upplevde en ökad trygghet efter generationsträffarna. Seniorer och ungdomar började känna igen varandra och hälsa på varandra i exempelvis affären. De fick också större respekt för varandra, berättar Nina Berglund, friskvårdskonsulent på verksamhet för äldre.

Båda sidor kan lära

– Generationsträffarna kan också motverka fördomar som såväl äldre som yngre har om varandra. Det är också ett tillfälle för ökad gemenskap. Med sommarfesten i Vilsta hoppas vi få en bra start för arbetet och ett brett deltagande från såväl äldre som yngre, säger Hendren Salih, utvecklare Ung Fritid.

Till en början kommer generationsträffarna att arrangeras på mötesplatserna i stadsdelarna Fröslunda, Nyfors och Skiftinge – två kvällar på varje mötesplats. Men tanken är att utöka med fler områden och mötesplatser längre fram…

You May Also Like