Boksläpp: “Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv”. En bok av föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna. 28 oktober kl. 17.30 på ABF Eskilstuna.

Föreningslivets stora betydelse för vår demokrati

Inom statskunskapen finns det en intern strid om föreningslivets betydelse för vår demokrati. Vissa forskare tillbakavisar det sociala kapitalets viktiga roll och lyfter istället fram de demokratiska institutionernas roll.

Frågan kräver dock att forskare från flera vetenskapliga discipliner eller ämnen forskar tillsammans med människor som har lång erfarenhet från föreningslivet och politisk föreningsverksamhet. Att sätta sig i forskningscirklar inom ett forskningsprojekt för att reda ut detta med syftet att belysa ett aktivt föreningslivs och politiska institutioners betydelse för demokratin och även vår välfärd.

Den 28 oktober genomför vi i föreningen Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna vårt årsmöte och börjar kl 17.30 på ABF Eskilstuna i Samlingssalen på gatuplan med ett boksläpp av boken “Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv – Samhällsanalys genom demokratiska kunskapsprocesser”. Ett viktigt kapitel handlar om det fria föreningslivets betydelse för utvecklingen av demokratin. Vi skildrar vad som hände i Eskilstuna när arbetarna skapade idrottsföreningar.

Vi förbereder även ett seminarium med forskarmedverkan den 12 januari på ABF som lyfter fram bokens samhällskritik och intressanta skildring av demokratiska kunskapsprocesser och verksamheter som gräv där du står.

Under 1990-talet arbetade jag som facklig forskningssekreterare med lokal resursmobilisering i en rad kommuner i Mellansverige där vi målmedvetet skapade ett samspel mellan föreningsliv och olika institutioner som kyrkan och kommunala företrädare. Detta utifrån de sociala resursernas viktiga roll för demokrati- och välfärdsutveckling i samspel med politiker, ämbetsmän, fackliga rörelsen och företagare.

Vi var noga med att lyfta fram kvinnor och ungdomar.

Här fanns ingen motsatsställning mellan aktiva inom föreningsliv och de som arbetade inom demokratiska institutioner. Inte heller någon motsatsställning mellan föreningslivets sociala resurser och den representativa demokratin. Tvärtom, dessa stärktes ömsesidigt av mötet inom en lokal resursmobilisering.

Vi befinner oss i en epok som vi kallar för den nyliberala epoken. I förfäktande av individens roll i ett marknadsorienterat samhälle kommer den nyliberala tankevärlden i konflikt med tanken om föreningslivets viktiga roll. Ett tillstånd i ett samhälle med fanatisk individualism ser politiken, demokratin och föreningslivet som ett hot mot de nyliberala friheterna. Föreningslivets gemenskap och ansvarstagande blir här till ett kollektivt hot mot denna fanatiska individualism där du ska köpa dig till lycka.

Inför vår förenings årsmöte och boksläpp på ABF den 28 oktober 17.30, uppmanar vi andra föreningar att kämpa vidare för det viktiga föreningslivet, dess gemenskap, ansvarstagande och stora betydelse för vårt demokratiska samhälle.

Var med du också i en gemenskap där alla människor lika värde är en ledstjärna. Det finns ett stort behov av aktiva medlemmar och förtroendevalda i vårt fria demokratiska föreningsliv.

Göran Hammer
Ordförande: Arbetarhistorisk Arena Eskilstuna

Boksläpp: Det unika Eskilstuna ur ett arbetarhistoriskt perspektiv – Samhällsanalys genom demokratiska kunskapsprocesser
Tid: 28 oktober 17:30
Plats: ABF Eskilstuna – i Samlingssalen på gatuplan

You May Also Like