Alexander Ernstberger. Dömd i Svea Hovrätt till sex år bakom galler. Fotomontaget från stoppapressarna.se

Fällande domar i Allra-målet – Mellan fyra och sex års fängelse för de fyra dömda.

Pressmeddelande från Svea Hovrätt 2021-07-22:

Svea hovrätt har idag meddelat dom i mål om ekonomiskt brottslighet med koppling till Svensk fondservice AB (SFS), numera Allra Pension AB. De fyra åtalade männen, som frikänts i tingsrätten, döms nu till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud… Hovrättens ledamöter är eniga i sin bedömning… Brotten har varit grova med hänsyn till att det rört betydande belopp. De har medfört ekonomisk skada för pensionsfonderna och inneburit missbruk av det särskilda förtroende som det innebär att förvalta pensionsmedel, säger hovrättsrådet, Christer Lundh.

De som vill läsa pressmeddelandet i sin helhet kan gå in på: Svea Hovrätt. Fällande dom i Allramålet.

De fyra dömda är Alexander Ernstberger, grundaren av Allra-bolaget, David Persson, Olle Marcusson och Johan Bergsgård.

Just nu när jag skriver detta, hör jag på radion P1 att domen kommer att överklagas. Alexander Ernstbergers försvarsadvokat Slobodan Jovicic meddelar att han kommer att begära ”resning i Högsta domstolen”, som det heter på juristspråk. Så sista ordet i denna ekonomiska brottshärva är kanske ännu inte sagt.

En kort återblick om denna svindel med pensionsspararnas pengar genom att citera delar av Sveriges Radio, nyheterna 28 december 2017

Ytterligare 138 miljoner är borta i fondbolaget Allra. Därmed har över en halv miljard kronor försvunnit från pensionsspararna, enligt en ny granskning…

Det vi ser är att Allra har gjort ytterligare affärer med spararnas pengar. Den här gången är det via ett bolag på Malta som de har slussat spararnas pengar ner i sina egna fickor”, säger Patrick Siegbahn som arbetat som finansanalytiker.

Den summa som oftast nämnts hittills i samband med Allraskandalen är 242 miljoner kronor, de pengar som enligt Pensionsmyndigheten försvann under 2012 via bolaget Oak Capital.

Under 2015 försvann dels 88 miljoner via Allra i Dubai, dels 138 miljoner kronor via Malta.

Under 2016 försvann 107 miljoner kronor via Allra i Dubai.

Sammanlagt har därmed pensionsspararna i allra mjölkats på över en halv miljard kronor.

Enligt Daniel Barr, generaldirektör på Pensionsmyndigheten, kan det röra sig om 1 miljard:

En miljard kronor av pensionsspararnas pengar har försvunnit i Allra, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar. De processer som är offentliga och som pågår just nu handlar om 400 miljoner, så det är inte ens hälften av det, säger generaldirektör Daniel Barr (SvD Näringsliv 2019-08-07).

Några som inte går lottlösa ur denna härva är försvarsadvokaterna:

Advokaterna är vinnare i Allramålet oavsett utgången. Juristerna och deras experter har fakturerat närmare 110 miljoner kronor för processerna i tingsrätten och hovrätten. Det visar Expressens genomgång av fakturorna (Expressen 7 juni 2022).

Den här svindlerihärvan är ännu ett exempel på det grundläggande felet i vårat pensionssystem.

Ett system som går ut på att man ska spekulera med våra pensionspengar.

Det är som att släppa in vargarna i fårhagen, och sedan bli förvånad och förbannad när vargarna gör det som är naturligt för vargar att göra.

Läs mer om Allra-affären i eFOLKET 28 mars 2020: När girigheten får ett ansikte.

Rolf Waltersson

Som pensionären och fondförvaltaren …

 

You May Also Like