Expert: Privatiseringarna ledde fel

I den nyligen publicerade rapporten Dags för omprövning från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi konstateras att privatiseringarna inom offentlig sektor generellt inte har lett till de effekter som var det uttalade syftet.

Inte heller har de näringslivsinspirerade styrningsmetoderna som tillämpats inom offentlig verksamhet – New Public Management – levererat vad som förespeglats, enligt rapportförfattaren Per Molander.

ESO-rapporten tar bland annat upp erfarenheterna från skolan, sjukvården och socialförsäkringarna när dessa verksamheter har privatiserats och numera styrs av marknadsmekanismer.

Strävan efter en påstådd effektivare verksamhet inom välfärden innebar att verksamheter som tidigare var i offentlig regi skulle fungera bättre om privata aktörer tog över..

I rapporten konstateras att erfarenheterna av de genomförda förändringarna ofta är negativa. Bland annat beror det på att privat och offentlig sektor skiljer sig åt i en rad viktiga avseenden, något som inte beaktats i tillräckligt hög grad.

Marknadsreformerna har inte infriat givna löften om höjd effektivitet, bättre kvalitet och sänkta totala utgifter.

– Det är därför dags att ompröva de genomförda förändringarna, säger Per Molander.

Tommy Jansson

You May Also Like