Bilden: Mohammad Reza Ahmadi talar på Fristadstorget. Foto: Rolf Waltersson

Eskilstunabor protesterade mot deportering av afghanska ungdomar

En av de viktigaste striderna som utspelas just nu är de afghanska ungdomarnas kamp för att inte utvisas. De kom hit med löfte om flyktingstatus och blev sedan på ett grymt sätt offer för den totala omsvängningen. Gränsernas inte bara stängdes. Nu skulle tiotusentals ungdomar utvisas. Till saken hör att många av de afghanska ungdomarna är uppväxta i Afghanistans grannländer och saknar helt relationer till Afghanistan.

De afghanska ungdomarna har nu organiserat sej och kallar sej Ung i Sverige. När Tillsammans för Eskilstuna tisdagen den 12 september organiserade en stödmanifestation på Fristadstorget pekade en av talarna – Nathalie Söderberg – just på ungdomarnas exemplariska organisering. De kämpar för sin egen överlevnad men har också solidariskt räckt ut handen till andra som behöver stöd. De har uttalat stöd till de strejkande sopåkarna, till funktionshindrade som berövas personlig assistans, till fattigpensionärer som desperat behöver höjda pensioner. De har, som Natalie Söderberg sa, visat vägen och ”gjort det som vi borde gjort för länge sen”. Nathalie fick också applåder då hon underströk att problemen hänger samman och grunden är den nyliberala politik som hela tiden omfördelar från arbetare och låginkomsttagare till de rika.

Kaj Sandholm  – också från Tillsammans för Eskilstuna – tryckte på samma sak och pekade på hur nedskärningar i förlossningsvård, lönenedskärningar, indragen personlig assistans och utvisningar.

Mohammad Reza Ahmadi  talade det omänskliga i att utvisa ungdomar till ett land som Migrationsverket själv konstaterat har endast 4 trygga provinser av 34. Han visade på att landet präglas av en allt starkare terroristisk verksamhet och att regeringen spelar under täcket med terroristerna. En genomkorrumperad regering som med vilken Sverige har skrivit kontrakt om utlämning av ungdomarna. Afghanistans regering har fått pengar för att skriva under och därmed är ungdomarna under ständigt hot.

Mohammad har själv uppehållstillstånd och studerar teknik på Rinmansskolan. Sverige lägger nu ner stora summor på att jaga afghanska ungdomar i stället för att ge dom uppehållstillstånd och låta dem bygga landet. ”Vi Bygger Landet” är den paroll som ungdomarna just nu är samlade under i sin pågående manifestation vid Branting-statyn på Norra Bantorget i Stockholm framför LO-borgen. Många som eFOLKET talat menar att denna strid kommer att vara av största vikt inte bara för de afghanska ungdomarna utan också som ett test på hur det står till i Sverige.

You May Also Like