Alla foton: Rolf Waltersson

Eskilstunabor manifesterade mot nazism och fascism

Dessa rader skrivs på valdagen 2018. Sex timmar före vallokalernas stängning. Köerna utanför vallokalerna idag, liksom vid de olika lokaler där förtidsröstningen pågått, vittnar om ett stort valdeltagande. Inget block kommer att få majoritet. Regeringsfrågan avgörs av vilka som är beredda att regera med vem.

Efter valdagen måste därför alla anständiga krafter som vill stoppa upp högeroffensiven, i dess nyliberala form så väl som i dess nationalistiska/rasistiska form, kavla upp ärmarna.

Insikten om allvaret i den situation vi befinner oss i präglade den manifestation mot nazism och rasism som hölls på Fristadstorget i Eskilstuna dagen före valet.

Initiativet hade tagits av Ida Westerlund och Elin Magnusson. Cirka 250 personer hade slutit upp. Platsen framför Arbetets ära var ju upptagen av valstugorna så manifestationen ägde rum mitt på Fristadstorget, men klart hörbar för partirepresentanterna i valstugorna.

Efter initiativtagarnas inledning talade Fredrik Pettersson från ABF. Hans tal var en flammande appel mot rasismen och nazismen. Han beskrev hur de olika rörelserna: NMR, Alternativ för Sverige, Nordisk Alternativ Höger och Sverigedemokraterna kompletterar varandra. Hur de mer extrema vidgar möjligheten för den parlamentariska grenen, Sverigedemokraterna, att bli allt mer brutalare.

Den starkaste delen av Fredrik Petterssons tal var den där han beskrev mordet på John Rohn och uppmanade oss alla att aldrig glömma och datt dra lärdomar.

Lika passionerad var näste talare; Mehrdad Davishpour från Mälardalens Högskola och bördig från Iran. Han pekade på det absurda att de som står för ett försvar av det patriarkala samhället kan låtsas försvara kvinnornas rättigheter. Han vände sej starkt emot försöken att utmåla hela etniska grupper som kriminella och våldtäktsmän. En skuldbeläggning som även Sveriges Television genom Uppdrag Granskning gjort sej skyldig till. Han manade till en röst på valdagen mot rasismen och för ett tolerant och demokratiskt samhälle.

Ett starkt och bejublat tal höll även Carolina Bäck från stadsmissionen. Hon berättade om hur tiggarna, oftast romer, idag utsätts för en avhumanisering. Hur de utmålas som “problem” vilket kleder till allt värre övergrepp. I sin kontakt med tiggare i Eskilstuna har Carolina Bäck fått alltmer upprörande vittnesmål. Och hon kom naturligtvis in på det mest fasansfulle, mordet på Gheorge “Gica” Hortolomei-Lupu i Husqvarna. Hur tonåringar kunnat trakassera honom i flera år. Hånat och misshandlat honom, för att slutligen slå ihjäl honom. Hur vuxna hade satt epitetet “Råttan” på honom. Caroline menar att barn och ungdomar får sina fördomar från vuxna omkring dem. Vuxna som inte själva utdelar sparkarna och slagen, men som genom avhumaniseringen av i det här fallet romska tiggare, bereder vägen.

Carolines tal möttes av dagens längsta ovationer.

Ida och Elin avslutade med att leda oss alla i en talkör som hördes inte bara till valstugorna utan vida omkring.

Mötet, dagen före valet, var av största vikt och stärkte oss alla deltagare. Tack Ida och Elin!

Peter Widén (text)

Rolf Waltersson (foto)

You May Also Like