Det första symboliska spadtaget – På bilden ses Muhammed Tahsin (M), Gymnasienämndens ordf. Marie Svensson (S), Kultur- och fritidsnämndens ordf. samt Camilla Delac, enhetschef för Arenor och föreningsliv på Eskilstuna Kommun… (Foto: Eskilstuna Kommun)

Första spadtaget för idrottsanläggningen Kronskogshallen i Eskilstuna

Idag togs det första spadtaget för den nya idrottsanläggningen Kronskogshallen i Eskilstuna. Idrottshallen byggs på den befintliga parkeringen vid Rekarnegymnasiet och blir en fullstor idrottshall på 20×40 meter som uppfyller villkoren för att kunna utöva idrott på flera olika nivåer. Idrottshallen ska kunna användas av både gymnasieelever från flera gymnasieskolor och föreningsliv. Kronskogshallen byggs av Ellfolk Bygg AB, med projektledning av det kommunala bostadsbolaget Kfast. Hallen väntas stå klar hösten 2024.

En ny idrottshall byggs på den befintliga parkeringen vid Rekarnegymnasiet. Byggnadens spelplan blir fullstor, det vill säga 20×40 meter, och uppfyller villkoren för att kunna utöva idrott på olika nivåer. I idrottshallen kommer det också att finnas fyra omklädningsrum, förråd till föreningar, teorisal samt kontor. På taket placeras solceller.

Hallen ska kunna nyttjas av många

Idrottshallen ska kunna användas av både elever från olika gymnasieskolor och föreningsliv. Det kommer att finnas läktarplatser för 100 personer i form av en portabel läktare. Idrottshallen ska uppföras och certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad 4.0 nivå Silver. Det innebär att stort fokus läggs bland annat på vilket byggmaterial som används, byggnadens energianvändning, påverkan av fukt i byggskedet och byggnadens ljudmiljö, men även återbruk och avfallshantering. Dessa indikatorer med flera granskas av en tredje part innan byggnaden kan certifieras. Detta sammantaget ska ge en byggnad med så begränsat klimatavtryck som möjligt under hela sin livstid.

Så här är det tänkt att den framtida idrottsanläggningen Kronskogshallen ska se ut. (Illustration: AQ3)

Behov av stora hallar i Eskilstuna

Behovet av en ny idrottshall är stort, bland annat eftersom Eskilstunas nyaste gymnasieskola, Zetterbergsgymnasiet, inte har en egen idrottshall i direkt anslutning till skolan. Det är i dagsläget också ont om fullstora idrottshallar för främst lagidrott i Eskilstuna.

Projektet är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen på Eskilstuna Kommun. Kronskogshallen byggs av Ellfolk Bygg AB, med projektledning av det kommunala bostadsbolaget Kfast på uppdrag av Eskilstuna Kommun. Hallen väntas stå klar hösten 2024 och väntas kosta cirka 45 miljoner kronor.

Läs också:

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna får nationell utbildning i truppgymnastik

You May Also Like