– Arbetet vi inleder nu innebär inte att allt blir sämre, men det innebär att Regionens medarbetare tillsammans måste hitta sätt att lösa de uppdrag vi har annorlunda, säger regiondirektör Magnus Johansson…

Region Sörmland varslar 700 anställda och inför anställningsstopp

Region Sörmland anmäler nu ett varsel på 700 medarbetare till Arbetsförmedlingen. Dessutom införs anställningsstopp från och med månadsskiftet (1/10). Syftet är att minska kostnaderna med en halv miljard kronor under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder under hela perioden 2024 till 2026. Dessutom höjs nu parkeringsavgifterna för både besökare och personal kring sjukhusområdena. Detta uppger Region Sörmland idag i ett pressmeddelande.

Det här är några av de åtgärder som finns med i det sparpaket som ska vända Regionens enorma underskott på 1,2 miljarder kronor.

– Att vi nu lägger ett varsel är inte detsamma som att 700 medarbetare kommer att förlora sina arbeten. Det är en formell åtgärd som vi måste göra för att informera Arbetsförmedlingen om att Regionen avser att minska antalet medarbetare och i vilken ungefärlig storleksordning. Det handlar alltså inte om att enskilda medarbetare har varslats, säger regiondirektör Magnus Johansson.

Magnus Johansson.

Anledningen till varslet är Regionens stora ekonomiska underskott, där kraftfulla åtgärder krävs för att vända situationen. Målet är att minska kostnaderna med en halv miljard kronor under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder under kommande år. Anledningen till varslet är också att det finns två konkreta åtgärdsförslag där antalet medarbetare kan minska – läkemedelscentrum och sjukhusbiblioteken.

Anställningsstopp redan nästa vecka

Från och med nästa vecka råder dessutom anställningsstopp med utökat dispensförfarande inom Regionen. Det innebär att rekrytering inom exempelvis vården och vissa nyckelfunktioner fortsätter, men kräver dispens enligt särskild ordning.

– Vi fortsätter exempelvis att rekrytera till vården och vi fortsätter arbetet med att bli oberoende från hyrpersonal, säger Magnus Johansson.

Informationsdisken inne på Mälarsjukhuset.

Alla Regionens verksamheter har fått i uppdrag att minska sina kostnader med fem procent. Beslut om ökad restriktivitet med kurser, konferenser och representation har fattats.

– Arbetet vi inleder nu innebär inte att allt blir sämre, men det innebär att Regionens medarbetare tillsammans måste hitta sätt att lösa de uppdrag vi har annorlunda, säger regiondirektör Magnus Johansson.

Nyköpings Lasarett.

Höjda P-avgifter vid sjukhusen

I ett led i att få bukt med ekonomin kommer parkeringsavgifterna från och med den 1 november att höjas vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings Lasarett. Dessutom införs avgifter på Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm från och med årsskiftet – vid Kullberska har det tidigare varit kostnadsfritt för besökare att parkera.

– Enligt det politiska beslutet justeras parkeringsavgifterna för både besökare och personal från och med den 1 november. Justeringen gör att Regionen kan klara de kostnadsökningar som är kopplat till underhåll och reparationer av parkeringar, vinterunderhåll och parkeringsövervakning, säger Magnus Andersson, verksamhetschef på Fastighetsservice inom Regionen.

Förutom att ekonomin kopplat till underhåll av Regionens parkeringsytor går ihop förväntas även intäkterna öka med de nya parkeringsavgifterna.

– Här finns en viss osäkerhet, men om vi antar att antalet besöks- och personalparkeringar minskar med 10 till 15 procent, som det gjort inom andra regioner där avgifterna höjts, så kan de totala intäkterna öka med ungefär sex miljoner kronor kronor per år. Det är en viktig del i arbetet med att få en ekonomi i balans, säger Magnus Andersson.

Parkeringsplatser utomhus nära sjukhusens entréer kommer med den nya taxan att ligga på 30 kronor i timmen.

Parkeringshuset vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Läs också:

700 tjänster hotas när Region Sörmland ska skära ner

You May Also Like