Hemtjänstens medarbetare låser upp och låser dörrar med den digitala nyckeln – varje gång den digitala nyckeln används registreras tidpunkt och vem som har använt nyckeln.

Eskilstuna Kommun testar digital nyckelhantering i hemtjänsten!

Med digital nyckelhantering kan hemtjänstens medarbetare låsa upp och låsa flera olika dörrar med en och samma digitala nyckel. Kunskapen från testet som just nu pågår i två hemtjänstområden ska ligga till grund för en upphandling och breddinförande av digitala lås i hela kommunen. Det uppger Eskilstuna Kommun i ett pressmeddelande.

Hemtjänstens medarbetare hanterar idag en stor mängd nycklar. Med digital nyckelhantering får varje medarbetare i stället en enda, digital nyckel med personliga behörigheter inför varje arbetspass. Behörigheterna gör att samma nyckel kan användas i flera olika lås under förutbestämda tider. Varje gång den digitala nyckeln används registreras tidpunkt, vilket ökar säkerheten och tryggheten för brukaren som har hemtjänst. Brukaren kan fortsätta att använda vanliga nycklar i låset precis som tidigare.

Intresset för digital nyckelhantering är stort

– Vi har nu monterat cirka 150 digitala lås hos våra brukare. Intresset för digital nyckelhantering är stort och positivt, både hos våra medarbetare och brukare som nu får testa det, berättar Juha Stenfors, projektledare för digital nyckelhantering i hemtjänsten.

Testet av digital nyckelhantering i hemtjänsten pågår nu under april fram till juni, med möjlighet till förlängning till och med 31 september 2022. Syftet med testet är att ta reda på vilka behov och krav som finns för att göra ett större införande av digitala lås i hela Eskilstuna.

Ett led i en digital och hållbar stad

– Vi ser möjligheter till flera stora vinster med att införa digital nyckelhantering i fler verksamheter i kommunen. Vi samarbetar med både fastighetsägare och Eskilstuna Energi & Miljö och undersöker olika möjliga lösningar. Testet vi nu genomför kommer att vara vägledande i det vidare arbetet med att bygga en digital och hållbar stad, säger Tomas Maxe, projektledare för digital nyckelhantering i kommunen.

Så fungerar den digitala nyckeln

  1. Montörer installerar ett digitalt lås hos de brukare som berörs.
  2. Hemtjänstens medarbetare får digitala nycklar med personliga behörigheter. Behörigheterna gör att samma nyckel kan användas i flera olika lås under förutbestämda tider.
  3. Hemtjänstens medarbetare låser upp och låser dörrar med den digitala nyckeln. Varje gång den digitala nyckeln används registreras tidpunkt och vem som har använt nyckeln.
  4. Den vanliga nyckeln kan användas som tidigare.

På bilden ser vi hemtjänstmedarbetaren Sara som öppnar en dörr med sin digitala nyckel. Foto: Eskilstuna Kommun.

You May Also Like