Attendo om kritiken i eFOLKET

Hej,

Här kommer några kommentarer kring den kritiken som ni har lyft till oss gällande hemtjänsten i Eskilstuna. Inledningsvis vill jag säga att vi har arbetat stenhårt sen vi tog över med att säkerställa en god kvalitet, hög kontinuitet och en god arbetsmiljö. För oss är det otroligt viktigt att medarbetarna trivs och att hemtjänstkunderna känner sig både nöjda och trygga med de insatser som Attendo utför.

Med vänlig hälsning

Camilla Aho
Regionchef

Angående frågan om det är så att tiden har minskat för insatserna:

Svar: Det är kommunen som beslutar om vilka insatser och hur lång tid som en person ska få stöd i hemmet. Utifrån biståndsbeslutet planerar vi sedan arbetsdagen för medarbetarna och diskuterar med hemtjänstkunderna kring hur och när de vill att besöket ska genomföras.

Angående kritiken kring arbetskläderna: 

Svar: Vi har en hel uppsättning med kläder till medarbetarna. Det är självklart att man inte ska behöva frysa. Det ingår i en god arbetsmiljö och det är frågor som är viktiga för oss.

Angående frågan om OB-tillägg:

Svar: Medarbetarna registrerar sin arbetstid. Har man jobbat över så är det självklart att man får betalt.

Frågan om raster:

Svar: Det är viktigt att medarbetaren informerar om det är så att han eller hon ej har haft rast. Det är självklart att man får betalt för den tid man lägger ner.

Frågan om parkeringstillstånd:

Svar: När det gäller frågan om parkeringstillstånd har ansökan om detta skickats in i november. Vi kommer undersöka vad som har hänt med dessa tillstånd.

Frågan om böter:

Svar: Innan en medarbetare ska börja köra med en av företagets hemtjänstbilar finns det ett dokument med regler och förhållningssätt som föraren behöver skriva under. Där framgår det tydligt vad som gäller beträffande skötsel, förhållningssätt i trafiken och vad som är förarens ansvar.  Grundregeln vid böter är att medarbetaren betalar den själv om det inte är så att det finns uppenbara skäl för felparkeringen, eller vad det kan handla om, kopplat till yrkesutövandet. Det kan exempelvis handla om en akut utryckning. Hemtjänstkundens hälsa och trygghet är det centrala i all vår planering, rutiner och arbetssätt.

Med vänliga hälsningar

Camilla Aho

You May Also Like