– Allt för höga avgifter leder till att färre krögare väljer att ha uteserveringar eftersom den totala kostnaden blir för hög, säger det moderata kommunalrådet Jari Puustinen…

Eskilstuna Kommun halverar avgiften för uteserveringar

Eskilstuna Kommun har tagit fram ett förslag på en halverad avgift för uteserveringar under 2024. Målet säger man är att få en mer levande stadskärna. Översynen av taxan inleddes efter en dialog med Hotell- och restaurangföreningen i Eskilstuna.

En jämförelse med andra större städer har visat att Eskilstuna Kommuns taxa för markupplåtelse för uteserveringar inte ligger på en konkurrenskraftig nivå. För att gynna stadskärnans utveckling samt hotell- och restaurangnäringen kommer nu kostnaden för markupplåtelse för uteserveringar att halveras.

– En halverad avgift för uteserveringar öppnar upp möjligheten för fler verksamheter i stadskärnan, vilket kommer att skapa mer liv och rörelse i Centrum. I förlängningen kommer det att leda till en tryggare stadskärna för oss alla. Hotell- och restaurangföretagen är otroligt viktiga för Eskilstunas attraktivitet och är dessutom en första kontakt med arbetslivet för många av Eskilstunas ungdomar, säger Jimmy Jansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Jimmy Jansson

Centrum högt prioriterat

Att utveckla stadskärnan och Centrum är en högt prioriterad fråga inom Eskilstuna Kommun. Det är också en viktig del i arbetet med att Eskilstuna ska bli Sveriges bästa kommun för små och medelstora företag.

– Allt för höga avgifter leder till att färre restaurangägare väljer att ha uteserveringar eftersom den totala kostnaden blir alldeles för hög. Vårt mål är att ha taxor som skapar goda förutsättningar och en större vilja hos Eskilstunas företag att växa, säger Jari Puustinen (M), kommunalråd.

Jari Puustinen

Som ett nästa steg kommer taxemodellen för markupplåtelse att uppdateras i dialog med berörda branscher och organisationer för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för ett rikt restaurangliv och en positiv utveckling av stadskärnan. Eskilstuna Kommun kommer också att starta ett arbete med att identifiera och genomlysa övriga taxor och avgifter som påverkar näringslivet.

Vår och sommar betyder uteserveringarnas tid för många restaurangägare i Eskilstuna…

Definitivt beslut i april

Kommunstyrelsen tog beslutet om halverad avgift för uteserveringar tidigare nu i veckan och föreslår att Kommunfullmäktige beslutar detsamma den 11 april.

Läs också:

Eskilstuna Kommun skapar förutsättningar för restaurangverksamhet vid ån

You May Also Like