Danska Enhedslisten höll årsmöte i helgen

Danska Enhedslisten höll årsmöte i helgen (12 – 14 maj 2017). Platsen var Korsgadehallen i Nörrebro Köpenhamn. Naturligtvis var eFOLKET där och bevakade.

Vad är då Enhedslisten?
Svar:
Den starkaste politiska kraften till vänster om socialdemokratin i Danmark. Organisationen bildades 1989 av flera mindre vänsterorganisationer, som fann att man trots olikheter hade tillräckligt mycket gemensamt för att tillsammans ställa upp i val och även mellan valen arbeta tillsammans. Så det finns olika riktningar inom Enhedslisten. Men den gemensamma nämnaren är att man vill jobba för att försvara välfärden, bekämpa rasismen, delta i kampen för kvinnornas rättigheter, arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling och försvara arbetarklassens intressen i allmänhet. En demokratisk socialistisk allians helt enkelt. Man kallar sej själva Röd-Gröna och den engelska beteckning man använder i internationella sammanhang är Red-Green Alliance, RGA.

Det finns ytterligare ett parti på den danska vänsterkanten; Socialistisk Folkeparti (SF). Denna organisation var tidigare större, men Enhedslisten blev i det senaste folketingsvalet dubbelt så stort som SF. Enhedslisten fick nära 8 procent av rösterna och 14 mandat i Folketinget (Danmarks riksdag).

Enhedslisten gick väldigt bra i kommunalvalen 2013 också. Man ställde upp i 79 av 98 kommuner, fick 6,9% och 119 mandat sammanlagt.

En anledning till att Enhedslisten gått om SF är att SF ett tag satt i koalitionsregering tillsammans med socialdemokraterna. SF deltog i regeringens nedskärningspolitik och lindrigt sagt restriktiva flyktingpolitik. Det har man fått betala för i form av överströmning till Enhedslisten.

Årsmötet hölls alltså i Nörrebro i Köpenhamn. I senaste valet fick Enhedslisten 19.5 procent i hela Köpenhamn och över 30 procent i den invandrartäta arbetarstadsdelen Nörrebro.

Vi befann oss alltså på Enhedslistens hemmaplan.

Huvuduppgiften för årsmötet var att anta en resolution om det feministiska arbetet. Två resolutionsförslag stod mot varandra. Partistyrelsens förslag vann, men med elva antagna ändringsförslag från dem som lagt fram den andra resolutionen. Resultatet blev att alla tyckte att man fått med det som behövdes.

Årsmötet valde också ny partistyrelse och kandidater till Folketingsvalet.

Dessutom antogs en ny verksamhetsplan.

Den fackliga förankringen stärks

eFOLKET passade på att under en paus i förhandlingarna intervju den unge kongresdelegaten Jonathan Simmel. Han arbetar till vardags som elektriker, och berättar att han ser mycket positivt på utvecklingen för Enhedlisten.

– Förutom valresultaten är man nu uppe i 9300 medlemmar. I Köpenhamn har man 3 000 medlemmar organiserade i 14 avdelningar.

När det gäller det fackliga arbetet berättar Jonathan att Enhedslisten har 900 medlemmar som har fackliga förtroendeuppdrag eller jobbar heltid i någon fackförening.

– Sammanlagt är 4500 av Enhedslistens medlemmar löntagare. Inom metall är man svaga. Det socialdemokratiska greppet är som starkast där berättar Jonathan. Inom byggnads och elektrikerna är det bättre. Starkast verkar man vara bland lärarna. 500 av Enhedslistens medlemmar är lärare. Enhedslistens medlemmar är i det fackliga arbetet organiserade i olika nätverk branschvis.

Ser du något som behöver förbättras?

– Ja, 30 procent av medlemmarna är kvinnor och den siffran måste upp. Enhedslisten har en alldeles för liten andel kvinnor bland sina valda medlemmar i parlamentariska församlingar. Det här årsmötet försöker ta tag i detta. Flera kvinnor har valts till partistyrelsen och som folketingskandidater. Partistyrelsen har nu efter detta årsmöte 11 kvinnor av totalt 25. Denna strävan genomsyrade hela årsmötet. Hela mötespresidiet bestod av kvinnor, bandet som spelade på kongressfesten bestod till 100 procent av kvinnor, och lika många kvinnor som män var uppe i talarstolen.

En annan svaghet är representationen av invandrare. Visst var flera kamrater med utomeuropeisk bakgrund med på kongressen, men faktum är att Enhedslisten t.o.m. i invandrartäta områden har få invandrare som medlemmar. Detta måste rättas till.

”Nästehjälparna”

Årsmötet delade också ut ett “gräsrotspris”. Det gick till organisationen Nästehjälparna. Jag bad Jonathan förklara.

– Nästehjälparna började som en grupp på Face Book, berättar han. Det handlar om en form av ömsesidig hjälp. Fattigdom har gjort comeback i Danmark och välfärden är under nedmontering. Jonathan berättar att man i Enhetslistan först inte gav Nästehjälparna någon större uppmärksamhet.

– Vi förknippade dem med välgörenhet, berättar Jonathan. Men sen förstod man att det rörde sej om en rörelse framkallad av försämringarna i samhället. Den som får hjälp i en situation kan vara den som hjälper en annan “nästa” nästa gång. Det kan gälla allt från att ta sej ur en relation med förtryckande kontroll till att få en gåva när barnet ska konfirmeras och inga stålar finns. Det kan handla om möbler, kläder med mera.

Många från “Nästehjälparna” var på årsmötet och hyllades med ovationer. Nästehjälparna har nu mer än 17 000 medlemmar.

Vi frågar Jonathan Simmelom om hur han sjäv personligen ser på de beslut som årsmötet antog.

Han förefaller nöjd.

– Personligen stödde jag den resolution om feminismen som inte vann, men vi fick in så många förbättringar i den som antogs att det blev helt okej.

När det gäller den ny partistyrelsen och kandidaterna tyckte Jonathan också att det blev okej. Jonathan tillhör vänsterflygeln i Enhedslisten och tycker att många av de valda var hans favoriter.

Hur ser han då på det kommande valet till Folketinget, Danmarks riksdag?

– Enhedslisten hoppas på att den borgerliga nuvarande majoriteten förlorar och det realistiska blir då att socialdemokraterna kan bilda regering. Vi kommer inte att göra om SF:s misstag och sätta oss i en koalitionsregering. Men vi är beredda att släppa fram en socialdemokratisk regering för att förhindra de borgerliga att behålla makten. Vi blir då en del av det parlamentariska underlaget för s-regeringen. Men vi har en princip säger Jonathan. Vi säger: Inget steg framåt är för litet för att vi inte ska rösta på det och inget steg bakåt är för litet för att vi inte ska rösta mot det. Det betyder att vi inte accepterar nedskärningar, privatiseringar och dylikt. Och vi säger öppet: Vi kommer att dra tillbaka vårt parlamentariska stöd och fälla en eventuell s-regering som försämrar eller privatiserar.

eFOLKET tackar för intervjun och säger tack och  till våra röd-gröna danska vänner att vi er fram mot ett återseende.

Tidningens utsända anträder promenaden till Köpenhamns Hovedbangaard och tåget till Eskilstuna. Påtagligt stärkt och upplivad av tre dagars samvaro med beslutsamma och optimistiska danska kamrater.

You May Also Like