Foto: Dylan Leagh /Pexels.com.

Vad händer med det svenska biståndet med en blå-brun regering?

Sverige är det land i världen som ger mest till bistånd. I förhållande till BNP. Ungefär 1,14 procent av BNP för att hjälpa de allra fattigaste.

En övervägande stor andel av dessa pengar gör skillnad, även om det finns problem med korruption och att pengar hamnar i fel fickor.

I den bästa av världar där alla tillgångar fördelades rättvist skulle det inte finnas behov av bistånd. Men som världen ser ut är behovet stort. Ja det finns till och med tecken på att behoven ökar, inte minst med tanke på att det oftast är de fattigaste som drabbas av klimatförändringarna när torka och översvämningar förstör både grödor och bostäder.

Hur ser det då ut i Sverige när det gäller biståndet. Bland de politiska partierna är det två som sticker ut genom att vilja skära ner på biståndsbudgeten. Det är M och SD. Båda partierna vill skära ner till 0,7 procent av BNP. På ett ställe har jag hittat uppgiften att SD till och med vill halvera biståndet.

Övriga partier står fast vid 1-procentmålet. Ja MP och V vill till och med öka något.

Bland svenska folket är fortfarande viljan att hjälpa stor, även om den har minskat något under senaste åren.
En färsk undersökning visar att:

  • 69 procent av folket står fast vid målet en procent av BNP.
  • 29 procent vill minska
  • Resterande 9 procent har ingen åsikt.

Frågan är nu vad som händer med biståndet om/när vi får en högerregering. De två största partierna i regeringsunderlaget vill minska biståndet.

Det här var ju ingen fråga som togs upp i valdebatterna och utfrågningarna. Ansågs kanske som oviktiga och är ingen “kioskvältare” man vinner röster på.

År 2021 var Sveriges BNP 5 440 miljarder kronor.

En procent motsvarar således drygt 54 miljarder.

Det är ungefär hälften jämfört vad “vi” kommer att satsa på den militära upprustningen inom några år då “försvarsbudgeten” ska uppgå till 2 procent av BNP, vilket är Natos:s riktmärke för att vara en “solidariskt” Natomedlem.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like