Volvo. Foto: Rolf Waltersson.

“En svår avvägning”

Vi befinner oss i en kris där coronaviruset sprider sig över världen. Människor blir sjuka. Människor dör. Samhället stannar upp. Arbetsplatser stänger och anställda permitteras och varslas från sina jobb.

Staten går in med hundratals miljarder för att “rädda det som räddas kan”. Bland annat betalar man halva lönen för de som permitteras.

Statsministern håller ett landsfaderligt “Tal till nationen”. För att understryka allvaret är studion klädd med svenska flaggor. Det är bara en stor bild på konungen som fattas.

De avslutande orden i statsministerns tal lyder:

“Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar, göra sitt yttersta för att säkra andras hälsa, hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige. Tack.”

Vad gör då Volvo? Jo man föreslår en aktieutdelning till sina aktieägare på cirka 10 miljarder kronor.

Samtidigt som staten står för halva lönen för de 20 000 Volvoanställda som nu permitteras, föreslår man enorma utdelningar till aktieägarna.

Är detta att “göra sitt yttersta”, som statsministern säger? Kommer man att när krisen är över “vara stolt över sin roll”, som statsministern också säger?

På detta svarar Volvos presschef Claes Eliasson:

“Alla är väldigt tacksamma för att systemet med korttidspermittering finns på plats. Alternativet till korttidspermittering är ofta varsel, och det vill vi undvika.”

När det gäller den föreslagna aktieutdelningen säger presschefen Claes Eliasson:

“Jag kan inte recensera rimligheten i styrelsens förslag”. Och han konstaterar att: “Det är en svår avvägning förstås”.

En som inte tycker att det är “en svår avvägning” är Annelie Karlsson, Socialdemokratisk gruppledare i riksdagen:

“Jag betackar mig för den girighet och egoism som detta förslag visar prov på. Lika självklart som det är att vi alla, via staten, hjälper företag och anställda i den här globala krisen, lika självklart är det att alla medborgare och företag tar ansvar och använder stödet efter behov i stället för att missbruka det. Det senare inkluderar även aktieägare”, säger Anneli Karlsson till Aftonbladet.

Den 8 april ska Volvostämman rösta om förslaget att dela ut närmare 10 miljarder kronor till aktieägarna. Även siffran 12 miljarder nämns i debatten. Då ska aktieägarna ta ställning inför denna “svåra avvägning”.

PS. Volvo är latin och betyder “jag rullar”. Om aktieägarna nu beslutar att dela ut närmare 10 miljarder kronor till sig själva, får namnet Volvo en ny innebörd. Vad som än händer så rullar stålarna in till aktieägarna. Volvo kan man lita på.

Rolf Waltersson

You May Also Like