En annan sorts valkampanj

#RöstaMermänskligt lanserades under Almedalsveckan i Visby, och är nu ute på en turné till olika orter i Sverige för att engagera människor på lokal nivå. Första etappen blev kust till kust, Göteborg – Öland med start 17 juli.
Tidigt på förmiddagen torsdagen 19 juli besökte kampanjens initiativtagare Kinna Skoglund och Helena Mäki Skövde för en frukostföreläsning i parken Boulongerskogen.

De kallar kampanjen en alternativ valkampanj för kärlek och mer medmänsklighet – “mermänsklighet”.

– Vi vill uppmana till samtal om mänskliga rättigheter och demokrati, säger Helena Mäki som är talesperson för rörelsen Vi Står Inte Ut Men Slutar Aldrig Kämpa, som står bakom kampanjen och kämpar för att ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Kampanjen växte fram ur asylrättsrörelsen för att tillsammans med andra visa på ett positivt alternativ till de kalla främlingsfientliga vindar som blåser genom årets valrörelse.

– Det är många som säger att det kommande valet är en folkomröstning om demokratin, säger Kinna Skoglund. Men förändringen måste främst ske på lokal nivå, tillägger hon och berättar om hur partier och stora sociala rörelser verkar uppgivna på riksnivå men att det finns en helt annan kampvilja på lokal nivå.

Med #RöstaMermänskligt vill de skapa kontaktytor mellan olika sociala rörelser och kamper. Som exempel nämner de HBTQ-aktivister och kampen för funktionsvarierades rättigheter.

– Både HBTQ- och funkis-rörelsen har erfarenhet och vet hur man organiserar ett positivt alternativ för att driva sina frågor.

Aktivisterna har ägnat mycket tid åt gymnasiefrågan, som handlar om att ensamkommande ungdomar som påbörjat gymnasiestudier i Sverige ska få stanna och slutföra sina studier. De berättar om ensamkommande ungdomar som redan har hunnit etablera sig på sina nya hemorter med studier och vänner men helt plötsligt fått besked om att de måste lämna landet.

– Under flera år har vi sett hur man avhumaniserat ungdomar på flykt, och vi tror att det är därför man har kunnat behandla dem så här illa.

Kampanjens aktivister är noga med att inte ta ställning på höger-vänster-skalan, berättar Kinna Skoglund.

– Vi är inte en vänsterrörelse som vissa tycks tro, säger hon och berättar att det finns minst lika många som är borgerliga som vänster inom kampanjen.

De sista 2– 3 veckorna fram till valdagen hoppas de att det kommer finnas alternativa valstugor, “Valbyråer”, på gator och torg runtom i landet där människor kan mötas och samtala om mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet.

– Hur det än går 10 september så vill vi kunna känna att vi ändå gjorde allt vi kunde, säger Kinna Skoglund.

Erik Edlund

Artikeln tidigare publicerad i internationalen.se

You May Also Like