Striden om en skylt riskerar att bli plakatpolitik

Sedan “urminnes tider” har skylten varit uppspikad på Kjula skola som ligger i Eskilstuna kommun. Nu har det blåst upp till strid om denna skylt.

Striden började för drygt en vecka sedan genom en insändare i Eskilstuna-Kuriren där skribenten tycker att skylten är otidsenlig, och dessutom bryter mot skollagen som säger att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans rektor håller med insändarskribenten och lovar att skylten ska tas ner. Den ska vara borta när höstterminen börjar.

Då protesterar det centerpartistiska kommunalrådet Arne Jonsson som menar att rektorn i så fall överskrider sina befogenheter, att rektorn inte har rätt att fatta beslut om skylten, som ju har funnits på skolväggen sedan “urminnes tider”.

Skolverket blir indraget i skyltstriden som genom sin presstalesperson säger:

“Det finns ingenting i skollagstiftningen som reglerar hur fasaden får se ut”.

Nu ger sig kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) sig in i skyltbråket:

“Vi ska akta oss för att radera vår historia”, säger han enligt Eskilstuna-Kuriren.

Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Marie Svensson (S) hoppas att skyltfrågan ska få en lösning innan den blir för stor.

Även socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) hoppas att skylten inte kommer att få för stora proportioner. Han hoppas att frågan kan hanteras och lösas mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsnämnden och Kfast (det kommunala fastighetsbolaget).

Vad står då på denna skylt som helt blivit en het stridsfråga?:

“Guds fruktan är wishetens begynnelse”, med gammaldags vackra bokstäver.

Texten är hämtad ur Psaltaren 111:10:

“Herrens fruktan är vishetens begynnelse, ett gott förstånd få alla de som göra därefter. Hans liv förbliver evinnerligen”.

Det är från en svunnen tid då kyrkans makt över människornas själar var stark. En tid då församlingsborna kallades till det årliga husförhöret då prästen förhörde församlingsborna om deras bibelkunskap, läskunnighet och kunskaper i Martin Luthers lilla katekes.

“Förhören, där vars och ens kunskaper betygsattes, hölls av Svenska kyrkans präster från 1686 fram till slutet av 1800-talet”, enligt Wikipedia.

Jag tycker att skylten ska få sitta kvar på sin plats på skolan i Kjula. Jag håller med kommunstyrelsens ordförande. “Vi ska akta oss för att radera vår historia”.

Samtidigt tycker jag att man kan ta upp det här i skolundervisning. Utifrån skylten kan man berätta för skolbarnen hur det var på den tiden. Kanske man kunde visa avsnittet “Husförhör i Katthult” från Astrid Lindgren och filmen om Emil i Lönneberga. Finns att hämta på YouTube.

Man kunde även sätta upp en informationsskylt på väggen som förklarar bakgrunden till skylten – att den är ett tecken på dåtidens “tidsanda”. En tid då makten byggde på “tronen, altaret, svärdet och pänningpåsen”.

För övrigt finns det ytterligare en skylt på väggen som sitter bredvid den nu omtvistade, men som det inte blivit strid om:

“Wi lära icke för skolan utan för lifvet”.

Även vid gamla Folkskolan i Torshälla, som byggdes år 1900, finns en relief som föreställer vishetens symbol ugglan, en skolfröken som läser ur en bok för två barn, samt texten:

“Kunskap är makt”.

Reliefen börjar vittra sönder och är i behov av renovering om man vill se den bevarad ytterligare många år.

PS. Ovanför entrén till Malmö latinskola står skrivet med stora bokstäver:

“Herrens fruktan är vishetens begynnelse”.

Rolf Waltersson

You May Also Like