Bild: Robin Higgins / Pixabay.

Dikt: Borde

Folk borde vara annorlunda
men de är som de är
ibland mest till besvär
tycker och tänker och beter sig
står på sig och vill inte ge sig

Jag borde också vara bättre
men jag är som jag är
lever inte som jag lär
kanske är jag som folk är mest
men alla kan ju inte vara bäst

Saker borde vara lättare
och inte kräva så mycket energi
men det kan vara skönt att ligga i
forcera hinder ta en strid
och lättad pusta ut därvid

Det borde inte finnas så mycket som man bör
och inte så mycket som man borde
så mycket värderande av vad man gjorde
eller vad man helt skamlöst låtit bli
om man tar bort några borde så kan man nog bli fri.

—Lena Staaf

You May Also Like