Svenskt stridsflyg har eskorterat amerikanska bombflygplan i svenskt luftrum. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Svenska krigsmakten övar med Trumps bombflyg – över svenskt territorium

Den svenska regeringens tydliga strävan att knyta Sverige till det US-amerikanska militärindustriella komplexet tog sig idag (20/5) uttryck i en samövning med stridsflyg över svenskt territorium.

Svenskt stridsflyg – Jas 39 Gripen – har eskorterat amerikanska bombflygplan av typen B-1B Lancer i svenskt luftrum. Även lufttankning från amerikanska KC-135 genomfördes för att öka vår uthållighet i luften. Företaget leddes av svensk flygstridsledning, skriver Försvarmakten (ledningen för den svenska krigsmakten), i ett offentligt meddelande.

Den svenska krigsmakten och regeringen har under senare år knutit starka band till Nato och EU:s krigsorganisation. Och särskilda samarbeten har inletts med de europeiska kärnvapenmakterna Storbritannien och Frankrike. Men USA intar en särställning som “alliansbroder”:

USA är tillsammans med Finland Sveriges viktigaste samarbetspartners (sic) … Försvarsmaktens samarbete med USA tar sin utgångspunkt i det Statement of intent (sic) som tecknades 2016 mellan Sverige och USA, citeras i Försvarsmaktens meddelande flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.

Inom regeringen har under flera år krigsministern Peter Hultqvist varit pådrivande i närmandet till USA. Denna strävan har inte mattats sedan Donald Trump intog Vita Huset. Hultqvist betraktas idag av många, även inom det socialdemokratiska partiet, som den som mest idogt verkat för att utplåna allt som kan påminna om den politiska linje som förknippas med Olof Palme.

Olof Palme: Foto: Hans Hemlin 1983.

You May Also Like