Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Den svenska krigsmakten: En våldsapparat i USA:s, storfinansens och NATO:s tjänst!

Peter Widén:

Låt oss citera Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan från en intervju i Sveriges Radios Godmorgon, Världen! 24 oktober 2010.

Även om det är värdefullt och viktigt att man kan bidra till ett bättre liv för människorna i Afghanistan så är det kanske inte ett syfte som man är beredd att offra svenska liv för. Det som för Sverige är viktigt med deras närvaro där är att de skapar en sorts inflytande för Sverige i världen. De skapar en bild av Sverige som en pålitlig samarbetspartner, som en del i det som kan beskrivas som en sorts global västlig allians och det är det som är viktigt för Sverige. De här soldaterna är i Afghanistan för Sveriges skull, inte så mycket för Afghanistans skull.”

Det är bra när militärprofessorer ibland glömmer att dom pratar i Radio och följaktligen talar klarspråk om den svenska krigsmaktens syften. Det Gunnar Åselius säger är att det är för att vinna husbondens (USA-imperialismens) gillande och godkännande som vi skickar soldater.

Och det har hänt mycket mer sedan dess. Idag har USA tillgång till 17 baser i Sverige. Syftet är enligt den svenska krigsministern inte bara för att kunna “försvara” svenskt territorium utan för att kunna tjäna som uppmarschområde österut. Sverige är (eller kommer att bli) medlem i NATO. Sverige har helt skrotat den politik som kallats Palme-linjen. Till exempel sluter Sverige helt upp bakom Israels koloniala förtryck.

Genom militärbasavtalet  (DCA) och det kommande NATO-medlemskapet är den svenska krigsmakten en integrerad del av den USA/NATO-ledda krigsmaskinen. Ingen kan längre med ett uns av trovärdighet hävda att den svenska krigsmakten på något sätt representerar det arbetande folket.

Vi riskerar idag att inte bara att dras med i krigshandlingar i Europa, utan också till exempel i den sydkinesiska sjön. Att verka för avveckling av kärnvapen är naturligtvis omöjligt för Sverige som NATO-medlem och med 17 baser på svenskt territorium, vilka USA enligt avtalet har “obehindrad tillgång” till.

I en situation där alla resurser borde sättas in för att bekämpa klimatkatastrofen, massfattigdomen och krigshotet ställer sej den svenska regeringen i ledet för att göda det militärindustriella komplexet.

Arbetare ska inte slaktas som kanonmat i militära uppgörelserna mellan imperialistmakterna och svenska soldater ska inte delta i krig för att USA , Storbritannien med flera ska kunna cementera sin dominans över fattigare nationer.

Det är dags att damma av den antimilitarism som den svenska arbetarrörelsen med fasthet stod för vid sitt bildande.

Idag blir parollerna:

INTE EN MÄNNISKA, INTE EN KRONA TILL DEN NATO-LEDDA KRIGSMASKINEN!

VÄGRA VÄRNPLIKT!

Värnplikten handlar ju idag förvisso inte om en plikt att värna folket utan om en tvångsutskrivning för tjänstgöring i det västliga multinationella kapitalets och det militärindustriella komplexets krigsorganisation.

You May Also Like