Bild från Pixabay.

Den nyliberala globaliseringen och Covid-19

Pandemin orsakad av Covid-19 kan ses som svar på nyliberal globalisering och de stora jordbruksföretagens övertagande av kontrollen av stora jordbruksmarker i hela världen och som omvandlat dessa till monokulturer, skriver redaktionen för den US-amerikanska marxistiska tidskriften Monthly Review (June 2021,Volume 73, Number 2).

Resultatet är förstörelsen i en aldrig tidigare skådad skala av hela ekosystem och vidsträckta vildmarksområden, framför allt i den globala södern. Jättelika städer har växt fram samtidigt som landsbygden omvandlats till vidsträckta områden med monokulturer. Det har förstört den biologiska mångfalden, vilket ökat sårbarheterna och riskerna och på så sätt skapat förutsättningar för spridning av smittsamma sjukdomar till människor från djur.

Tre artiklar i Monhtly Reviews juninummer tar upp denna utveckling:

Tillsammans belyser dessa artiklar ett brett område som omfattar ekonomiska, ekologiska, epidemiologiska och politiska aspekter och för var och en så skymtar dagens Covid-19-kris i bakgrunden.

Artikeln “Capital and the Ecology of Deseas” är en grundlig genomgång av den medicinska historien ända från antikens tid till våra dagar och hur ekonomiska och politiska beslut påverkar hälsa och sjukdomar.

Författarna lyfter bland annat fram Salvador Allendes banbrytande betydelse. Redan 1939 skrev han The Chilean Medico-Social Reality, samtidigt som han fungerade som hälsominister i Folkfrontens regering. Allende pekade på sociala förhållanden som orsak till många sjukdomar. Han betecknar bland annat tuberkulos som en “social sjukdom”.

Bakgrunden till den nya vågen av epidemier är att ekosystem förstörs och monokulturer skapas i en allt våldsammare jakt på råvaror för att skapa stora profiter.

H Foste Hjälte

You May Also Like