Bokförlaget Röda Rummets seminarium på Socialistiskt Forum

Bokförlaget Röda Rummets seminarium på Socialistiskt Forum med diskussion utifrån den av förlaget utgivna ekosocialistiska boken “Ställ Om” samlade ett 80 tal åhörare. Röda Rummets Åke Eriksson inledde med information om bokförlaget och med att presentera panelen. Moderatorn Eylym Dal lade grunden genom att visa på det allvarliga läget. De två inbjudna talarna var Lars Henriksson, arbetare på Volvo personvagnar,och mångårig facklig aktivist, medlem i socialistiska partiet och debattör i miljöfrågor och Birger Schlaug, f.d. språkrör för Miljöpartiet och idag fri radikal debattör.

Båda medverkar i boken “Ställ Om” med var sitt kapitel.

Lasse pekade på att vi inte står inför valet omställning eller fortsätta som vi gör nu. Om vi inte ställer om till ett ekologiskt hållbart system kommer krisen orsakad av den klimatförändring som då kommer att tvinga fram en annan omställning när katastroferna drabbar oss.

Han pekade utifrån presidentvalet i USA på att det värsta inte är Trumps förnekande av klimatkrisen utan inaktiviteten från de politiska ledare som påstår sej fattat allvaret.

Lars vände sej också mot uttrycket “Klimathot”. Det är inte bara ett hot vi lever under menade han, vi lever redan under förändringarna.

Även om konsumtionsmönster måste brytas menade Lasse att det främst är mot produktionen blickarna måste riktas. Vi konsumerar det vi producerar. Medan fackliga organisationer på den europeiska kontinenten och andra ställen å jordklotet faktiskt vid olika tillfällen gjort gemensam sak med miljöaktivister är den svenska fackföreningsrörelsen totalt sovande. LO:s ordförande Carl Petter Thorwaldsson åker tillsammans med Svenskt Näringslivs representanter och propagerar för handelsavtalet TTIP t. ex. Dåvarande metallordföranden Stefan Löfven var helt främmande för att när SAAB krisade tänka i termer av omställning till miljövänlig produktion.

Frågan om kortare arbetsdag har effektivt dödats av fackföreningsledningarna menade Lasse också.

Även Birger Schlaug tog upp arbetstidsförkortningen. Han pekade på hur Marx, Adam Smith med flera såg en framtid då vid med förbättrad teknik kunde producera vad vi materiellt behövde för att därmed kunna sänka arbetstiden för att att kunna leva ett fullt och värdigt liv. Idag då produktionstekniken faktiskt möjliggör detta, är vi enligt Birger i stället slavar under ekonomin.

Vi måste gå ut och säga att den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle inte innebär en försämring utan möjligheten till ett bättre liv, en befrielse. I stället för konsumtion av oändligt antal prylar; ett rikt liv. Vi måste också visa på hur ett samhälle utan ständig materiell tillväxt skulle kunna fungera.

Birger vände sej också mot den falska bilden att Sverige är ett sådant präktigt föregångsland. Den är fel! I själva verket är Sverige en av de värsta bovarna. Sveriges ”fotavtryck” (det vill säga hur mycket vi konsumerar jämfört med vad jordklotet egentligen kan ge) är ett av de värsta. Statistiksiffrorna friseras. När vi lägger produktion utomlands redovisas till exempel koldioxidutsläppen i det landet fast det i själva verket är svensk produktion och konsumtion.

Idag predikas tillväxt som en nödvändighet. Vi måste istället varva ner. Och Birger menar att vi behöver en kulturrevolution. Den överkonsumerande medelklassen måste fås att tänka om. Även den skulle tjäna på en omställning och ett rikare liv med kortare arbetstid och avskaffad konsumtionshets.

Birger menade också att vi i beskattningsfrågan måste göra en omställning. Allt mer av produktionen robotiseras men det är arbetet som beskattas. Minska skatten på arbete och beskatta maskinerna menade Birger.

Vid pennan peter widén

stall-om-bok

You May Also Like