Brev om svenska medier och Julian Assange

Förslaget här nedan har jag nyss skickat till Journalistens redaktion samt reportern Hanna Lundquist.
Artikeln i Journalisten som refereras.
Al Burke


Bästa Hanna Lundquist,

Tack för notisen i gårdagens Journalisten om att Journalistförbundet vill stoppa utlämning av Assange.

Det var ju på tiden att förbundet tog klar ställning i saken.

Det är också en gåta varför din egen tidning för det mesta har underlåtit att rapportera och väcka debatt om denna — inte minst för journalistiken — oerhört viktiga fråga.

Bland de många som har uttryckt bestörtning över den svenska journalistkårens märkliga (miss)handling av fallet och människan Assange är Günter Wallraff vars intervju med Arne Ruth om problematiken finns i Folket i bild.

Det finns nog ingen i Sverige som är bättre kvalificerad än just Arne Ruth att upplysa och föra diskussion om denna ytterst angelägna fråga. Jag vill därför föreslå att Journalisten bjuda in honom att göra just detta. Ingen tvekan att det skulle uppskattas av många.

Med vänlig hälsning,

Al Burke, samordnare
Julian Assange & Sverige
julian-assange.se
c. Arne Ruth m.fl.

You May Also Like