Foto: Pascal Bernardon, She Lies, Oslo, Norge /unsplash.com. Missvisande genus, dock.

“Vi säljer inte ut. Vi utvecklar, förbättrar och behåller kontrollen”

– Säger kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna angående tanken på att sälja delar av kommunens energiverksamhet.

I tre insändare i Eskilstuna-Kuriren har den styrande majoriteten S och M fått kritik för planerna att sälja ut upp till 49 procent av Energi & Miljö:s energiverksamhet.

Nu svarar kommunstyrelses ordförande Jimmy Jansson (S) på kritiken i en insändare i E-K som har rubriken “Ingenting ska säljas ut!” Han försöker lugna kritikerna med:

Vi säljer aldrig ut. Vi utvecklar, förbättrar och behåller kontrollen”.

Jimmy Jansson börjar med en definition av ordet utförsäljning:

En utförsäljning är när någon rear ut allt vad man har till ett underpris. Gör sig av med rubbet. Slumpar iväg det”.

Att göra sånt väsen av ordet “utförsäljning” är mest hårklyveri. I ett par av de utpekade insändarna används dessutom uttrycket “sälja ut”, så hårklyveriet gäller även skillnaden mellan “sälja ut” och utförsälja”. För att undvika att någon känner sig trampad på tårna kan man hålla sig till mer neutrala ordet “sälja”.

Att sälja upp till 49 procent av verksamheten innebär enligt Jimmy Jansson att man bara:

Hittar en samarbetspartner som kan deläga 49 procent eller mindre, så att många saker kan åstadkommas…. En partner som skulle kunna bidra med intressanta affärsområden som ger mervärde till Eskilstuna”.

Och han fortsätter:

“Rimligtvis är en sådan partner någon som förvaltar pensionspengar. Så kallade institutionella ägare som inte jagar skyhöga och kortsiktiga vinster utan är stabila och långsiktiga… En partner som som också kan bidra med erfarenheter och kompetens…”.

Om jag bortser från den filosofiska tolkningen om skillnaden mellan försäljning och utförsäljning, så inställer sig några frågor:

  • Vad har AMF eller någon annan pensionsförvaltare för erfarenheter och kunskaper om fjärrvärme- och elproduktion som skulle tillföra något av värde? Dessutom finns det en hel del exempel på att pensionsfonder, även de statliga, inte är guds bästa barn när det gäller placering att pensionspengar i diverse skumma verksamheter.
  • Vad finns det för garantier som hindrar den som köper 49 procent av aktierna, att inte i ett senare skede säljer vidare. Kanske till någon som “jagar skyhöga och kortsiktiga vinster”?
  • Varför skulle den som äger 49 procent bara sitta still i båten och titta på när kommunen med sina 51 procent “behåller kontrollen.
  • På vilket sätt “förbättrar man kontrollen” genom att sälja ut 49 procent så att man bara äger 51 procent i ställer för 100 procent?
  • Är försäljningen av 49 procent slutmålet? Jag tänker närmast på vad moderaterna tycker. Är de nöjda eller har de högre ambitioner?

På en punkt har Jimmy Jansson rätt. Till skillnad från en total försäljning av energibolagen i andra kommuner handla förslaget om att sälja en mindre del, max 49 procent. Det var jag också noga med att framhålla när jag skrev mitt förra inlägg om den har eventuella affären.

Men med tanke på den våg av utförsäljningar och privatisering av våra gemensamt ägda tillgångar finns det anledning att känna en viss oro.

Men i stället för att spekulera alltför mycket är det bara att vänta på att “detta utreds noga” och se ett färdigt förslag. Det är först då man har något konkret att gå på.

För egen del anser jag dock att 100 procent är mera än 51 procent och att det är oklokt att sälja 49 procent av denna lönsamma mjölkko, även om ändamålet sägs vara att finansiera utbyggnaden av “nya skolor och äldreboenden”. Man saknar inte kon förrän båset är tomt.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like