Fotoutställning vid Tennisparken i Vingåker. Foto: Rolf Waltersson.

Bilder som berättar – Fotoutställning i Vingåker

Det pågår just nu fotoutställningar med gamla bilder i fyra Sörmländska kommuner. Det är Strängnäs, Vingåker, Oxelösund och Eskilstuna. Bilderna är utvalda i samarbete mellan Sörmlands museum och respektive kommun.

15 juni med rubriken “Bilder som berättar – Fotoutställning i Strängnäs” visade jag några av de bilder som finns att beskåda i Strängnäs på staketet till minigolfbanan vid Visholmen.

Nu vill jag visa några bilder från Vingåker där motsvarande utställning med gamla svartvita bilder finns att beskåda på staketen vid Tennisparken, som ligger mitt i Vingåker bakom Systembolaget.

Här är några av det 20-tal bilder som visas från Vingåker, Högsjö och trakterna runtom.

Jag hoppas att det går att läsa bildtexterna under respektive bild. Utan texterna tappar bilderna mycket av sitt budskap.

När man säger Vingåker tänker många nog på Vingåkersdansen och Vingåkersdräkten.

“Vingåkersdansen är en svensk folkdans för en kavaljer och två damer. Dessa benämns vänsterdam och högerdam. Dansen skapades 1843 av balettmästaren Anders Selinder, går i 3/4-dels takt och är tämligen komplicerad med elva turer.

I parken intill Säfstaholm slott (varifrån det kända Säfstaholmsäpplet kommer. Min anmärkning) finns en skulpturgrupp som åskådliggör en av turerna. Sedan år 1900 ingår dansen i standardrepertoaren hos flera folkdanslag i Sverige.

Damerna är rivaler som tävlar om kavaljerens gunst. Damerna gör upprepade grimaser gentemot varandra. Kavaljeren bemödar sig om att behandla damerna lika utan att favorisera den ena framför den andra.

TUR 3: Vänsterdam och kavaljer dansar dalsteg på stället och bildar port, vilken högerdam med dalsteg kryper igenom följd av kavaljer”.

Citerat från Wikipedia.

Rolf Waltersson

You May Also Like