Betty möller, hemma i Nyforslägenheten. Dit hon för ett drygt år sedan flyttade in, efter att under många år bott i Göteborg. Från Danmark, landet där hon föddes och växte upp, flyttade Betty till Sverige sommaren 1966. Som sann internationalist har hon tagit till sig den kubanske poeten och frihetskämpens José Martís devis: “Mitt fosterland är hela mänskligheten”. Foto: Tommy Fredriksson.

Betty Möller i Eskilstuna – en rutinerad solidaritetsaktivist

Betty Möller är en aktiv solidaritetsarbetare i Svensk-Kubanska Föreningen. eFOLKET har träffat henne.

I Sverige pågår just nu en solidaritetskampanj för att stödja befolkningen i det på grund av USA:s hårda ekonomiska blockad ansatta Kuba. Kampanjen går under namnat En Container till Kuba!

Kampanjen pågår på flera platser i Sverige, något som eFOLKET skrivit om tidigare, och Betty Möller är en av många som aktivt deltar i kampanjarbetet. Arbetet består bland annat av att koordinera en insamling för att fylla containern med det som kubanerna lider brist på Och det är allehanda ting. Blockaden har pågått i 60 år, och de senaste åren har Trump sett till att dra åt skruvstädet ytterligare några varv – med sikte på att ruinera grannlandet som försöker bygga sitt samhälle utifrån socialistiska ideal. USA straffar också andra länders företag och och banker  som har handel och affärer med Kuba. Pandemin har förvärrat bristerna ytterligare. Den har gjort att att den viktiga turismen helt lamslagits, vilket i sin tur berövat Kuba tillgång till den för importen nödvändiga tillgången på hårdvaluta.

Danskfödda Betty Möller berättar att hennes uppvaknande när det gäller solidaritet skedde under de tidiga tonåren. Både inom det fackliga, när hon arbetade som fabriksarbetare, och inom rörelsen för internationell solidaritet. Hon gick i vuxen ålder med i Svensk-Kubanska Föreningen 1976, i samband med en kurs i sociologi på Brunnsvik folkhögskola.

Strax efter att hon i samband med utbildningen läste Eduardo Galeanos bok Latinamerikas öppna ådror öppnades hennes ögon för Kuba. Hon fick tillfälle att resa dit första gången 1998, en resa som upprepats elva gånger sedan dess. Åtta gånger har det handlat om så kallade brigadresor. Solidaritetsbrigaderna är bland annat inriktade på arbete i samarbete med den kubanska befolkningen.

Och nu fortsätter hon sitt solidariska arbete genom att tillsamman med andra medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningens Eskilstuna-avdelning vara aktiv i bland annat En Container till Kuba!

Betty Möller i arbetstagen under en av hennes många brigadresor. Foto: Privat.

De som vill bidra till insamlingen lokalt i Eskilstuna bör ordna med detta före 15 februari, för att allt ska hinna packas. Betty och hennes kamrater har ordnat en tillfällig lagerlokal i Nyfors, och därifrån skickas det insamlade i etapper. Två sändningar har redan gått iväg. och mer fylls det på, hela tiden.

Tommy Fredriksson, 210104

Kontakta Betty Möller: bettymoller02@gmail.com

Man kan också ringa henne: 073 0 22 98 73

Containerinsamlingen pågår på många håll i landet. Nedan exempel från aktiviteten i Jönköping. Foton har Mats Werning skickat.

You May Also Like