Här inne på Mälardalens Universitet i Eskilstuna sitter många nervösa provdeltagare idag lördag…

Högskoleprov på MDU i Eskilstuna!

Idag lördag skriver 37.000 personer Högskoleprovet runt om i landet – bland annat på Mälardalens Universitet i Eskilstuna.

Totalt har 74.000 personer anmält sig till Högskoleprovet nu under våren. Hälften av dem skriver provet idag lördag och den andra hälften i början på maj månad. Antalet deltagare är det högsta sedan våren 2018 enligt Universitets- och Högskolerådet (UHR). En förklaring till det kan vara att antalet platser inte längre är begränsade så som de var under coronapandemin.

Åldersgräns för provskrivarna från och med i år

Kravet för att få skriva provet idag är att den som anmält sig ska fylla minst 18 år under 2022 eller ha börjat gymnasiet tidigare än det kalenderår då man fyllde 16 år och gå andra läsåret nu under våren. Denna åldersgräns har ingenting med coronapandemin att göra – Regeringen tog beslut om åldersgränsen redan år 2018.

Stopp för svenska högskolekontakter med Ryssland och Belarus

Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade på en pressträff i början av mars svenska universitet och högskolor att omedelbart avsluta alla kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus (Vitryssland).

– Regeringen uppmanar till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter eller åtagande initieras, sa utbildningsminister Anna Ekström under pressträffen.

Svenska lärosäten måste stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter

Sverige fördömer å det kraftfullaste den oprovocerade, olagliga och oförsvarliga ryska invasionen av Ukraina. Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och det är oerhört viktigt att de europeiska länderna står enade i solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket. Universitet, högskolor och forskningsfinansiärer i Sverige har en viktig roll i att stå upp för kunskap, akademisk frihet, demokrati och mänskliga rättigheter och visa solidaritet med studenter och forskare i Ukraina. Sverige ska inte ha utbildnings- och forskningssamarbeten som stöttar den ryska statsledningen, skriver UHR på sin hemsida.

You May Also Like