Alf Hambe är död

En av våra stora viskompositörer, författare och trubadurer är död. Alf Hambe finns nu bara i våra minnen där han lämnat efter sig en visskatt. En skatt som bärs vidare i förhoppningsvis flera generationer.

För mig är Alf Hambe en av våra största tolkare av gränslandet mellan fantasi och verklighet.

Mest känd är kanske hans “Visa i Molom” där han leker med språket. Hittar på ord som inte finns, men som vi ändå förstår:

“Nu hoppar haren kråka på ängens vita gräs
Nu glider gladan slint i snögan snår
I långa lopp och längtan min kropp i molom går
Ty slokar sol på nattosamma näs

Stjärnor i skelom
Dudom, delom
Vind går i felom
Spelom

Nu duggar dag från dejom i mörkomånan sjö
Och stjärnor stinga hål i himmelen
Min lyckas glada glejon
När kommer du igen?
Ty kommer du skall vissomliga dö

Stjärnor i skelom
Dulom, delom
Vind går i felom
Spelom

Så lutar somt sig stilla på vitan väntomvall
När smältan sol förrinner med min dag
Den röda sorg sig hällnar
Vid klittrad bjälromslag
Från Molom flyr min själ i svollna svall

Stjärnor i skelom
Dudom, delom
Vind går i felom
Spelom”

Andra fantasifulla visor “Gröna greven”, “Odysseus”. “Näckaspel” och många, många fler.

Gå gärna in och lyssna:

Visa i Molom. Alf Hambe YouTube

Orgeln på vinden. Alf Hambe YouTube

Rolf Waltersson

You May Also Like