Avslöjade att påstådd ubåt var SMHI-boj och militären ville dölja sanningen

Höga militärer pressade chefen för marinens ljudanalyser att ompröva analysresultatet att det tyngsta beviset från ubåtsjakten 2014 i Stockholms skärgård inte höll. Det som ansågs vara en främmande ubåt var i själva verket ljudsignaler från en SMHI-boj. Professor i underrättelseanalys kräver att en oberoende utredning tillsätts för att gå till botten med vad som hände. Det skriver Svenska Dagbladet i två artiklar 13 och 14 januari.

eFOLKET har tidigare skrivit om det politiska och militära spelet bakom för att det skulle framstå som att det var en (rysk) ubåt. Artiklarna, som i mycket bygger på SvD:s rapportering, är en god bakgrund till det som tidningen nu avslöjar.

I en intervju med SvD har den mångårige chefen för Musac, Marinens undervattensanalyscentral, Peter Gnipping redogjort för efterspelet till ubåtsjakten i Stockholms skärgård 2014.

Han berättar att han utsattes för påtryckningar från höga militärer, två kommendörkaptener, då de inte var nöjda med resultatet av den fördjupade analysen som visade att det inte var en främmande ubåt utan en SMHI-boj.

Det kom två officerare till våra lokaler och ringde på dörren bara och tog in mig på mitt eget rum. De ifrågasatte varför vi höll på med det här överhuvudtaget och lät förstå att det var bättre för alla om vi inte gjorde det.

Han konstaterar också att både ÖB och regeringen direkt ställde sig bakom militärens första slutsats om att det var en främmande ubåt som befunnit sig i Stockholms skärgård 2014.

Per Gnipping säger till SvD att han började på Musac 1988 och blev chef 1994, vilket han noterar är år med stark politisk laddning.

Det var vid en politisk känslig tidpunkt när det kom fram att ljud som man trodde var ubåtar kom från minkar och sillar. Det var ganska stökigt och turbulent när det skulle redas ut.

År 2007 låg han bakom analysarbetet som visade att det viktigaste ljudbeviset från ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982, kom från taxibåten Amalia, byggd 1899. Det var efter Hårsfjärden som Sovjet direkt anklagades för att ha kränkt svenskt vatten med ubåtar.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys, anser att händelserna efter ubåtsjakten 2014 och vad som nu avslöjats kräver en granskning och som måste ledas av personer som är fristående från militären.

När de här två kommendörkaptenerna dyker upp kan man säga att historien bränner till ordentligt. Man ska prata Mucac-chefen till rätta så att säga.

Agrell framhåller vikten av att det finns visselblåsare som Peter Gnipping och att det är principiellt mycket viktigt att det finns personer som utifrån sin kompetens larmar när överordnade chefer och myndigheter är fel ute.

eFOLKET kommer att belysa den svenska historien om ubåtsfrågan mer inom kort.

Tommy Jansson