Pierre Schori – Bild: Arild Vågen / Wikimedia Commons.

Pierre Schori kritisk till försvarsministerns agerande rörande påstådd ubåtskränkning

Pierre Schori, tidigare kabinettssekreterare, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, biträdande utrikesminister och mångårig medarbetare till Olof Palme, ifrågasätter försvarsminister Peter Hultqvists roll i anslutning till att en påstådd ubåtskränkning 2014 presenterades av ÖB och regeringen. Hultqvist försatte statsministern i en besvärlig situation då han hastade fram en presskonferens trots att det bara fanns en preliminär analys. Det “säkra beviset” var en av SMHI:s väderbojar.

Pierre Schori har förhållit sig skeptisk till alla rapporter om ubåtskränkningar genom åren. När ubåtsjakten pågick i Hårsfjärden hösten 1982 var han nytillträdd kabinettssekreterare på UD.

Jag läste ubåtsskyddskommissionens rapport på natten när den var klar. Mitt sammanfattande omdöme var att det var en schweizerost full av hål. Ubåtsfrågan har varit en vålnad som har plågat både politiker och militärer i 30 år och förmörkat vår säkerhetspolitiska debatt, säger Pierre Schori till Svenska Dagbladet 19 november.

Försvarsmaktens slutsats efter ubåtsjakten i oktober 2014 är att Sverige utsattes för en kränkning. Samtidigt meddelades året efter att det enskilt tyngsta beviset, en “bekräftad ubåt”, hade fallit bort. Det framkom först långt senare att det som försvaret till en början påstod var en kränkande ubåt visade sig vara en ljudsignal från en av SMHI:s väderbojar.

Vid en annan ubåtsincident 2008 visade en förnyad analys från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att det ljud som försvarsmakten trodde kom från en ubåt istället härrörde från taxibåten Amalia, byggd 1899, som passerade i det aktuella området.

Pierre Schori ser ett tydligt mönster i hur det har sett ut under flera årtionden med påstådda ubåtskränkningar, som sedan har visat sig vara något helt annat.

När man dissekerar det här över tiden kommer man fram till taxibåtar, bojar, sillstim, minkar. Det har pågått i 30 år och så håller det på även 2014 – 15. Ingenting har förändrats.

Nu vill han att arkiven öppnas upp på vid gavel och att en oberoende granskning genomförs av hur ubåtsfrågan har hanterats under alla år.

Det är hög tid att man river av det här plåstret och ger oberoende forskare utanför det militära tillgång till de hemliga marina arkiven. Trovärdigheten är undergrävd bland de som har sysslat med frågan. Det går aldrig att mörklägga sådana här saker. Plåstret måste rivas av.

Schori framhåller att ubåtsfrågan har skuggat den säkerhetspolitiska debatten i Sverige, skapat split internt och varit ett problem för militären, som fått dåligt rykte. Och det finns, enligt Pierre Schori, fortfarande oklarheter.

Vad gäller ubåtsincidenten 2014 förekom politiska påtryckningar från regeringssidan för att åstadkomma en snabb redovisning av det då bara högst preliminära analysresultatet. En presskonferens tillkallades i Rosenbad med dåvarande ÖB Sverker Göranson, statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist bara några veckor efter att ubåtsjakten avslutats.

Pierre Schori ifrågasätter Peter Hultqvists agerande i sammanhanget och anser att det är obegripligt att ett ansvarigt statsråd efter årtionden av ubåtsaffärer kan få fram statsministern på en presskonferens tillsammans med ÖB och säga att en ubåtskränkning har förekommit bortom allt rimligt tvivel.

Att våga säga detta och utsätta en statsminister för en sådan situation utan att själv som ansvarigt statsråd gått igenom det här stenhårt är för mig obegripligt. Jag har suttit i regeringen och när man drar saker för statsministern och ska involvera statsministern på en presskonferens måste det vara vattentätt och det här var inte vattentätt, avslutar Pierre Schori.

Peter Hultqvist har avstått från att ge en kommentar till Svenska Dagbladet.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like