Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.

Denna artikel har tidigare i svensk översättning varit publicerad på Global Politics. Som i sin tur hämtat den från USA-nättidningen Liberation (Liberationnews: 8 ways the U.S. electoral system is undemocratic).

*****

I skolor, på TV och i tidningar påminns arbetare och förtryckta människor i USA ständigt om hur lyckliga dom kan vara som lever i den “friaste, mest demokratiska nationen på jorden.” I valtider blir propagandan rent upphetsad. Här nedanför listar vi bara åtta av alla sätt som gör valsystemet låtsasdemokratiskt – det ger intryck av frihet och möjlighet att välja, samtidigt som de skyddar samma gamla bankirer och företagarnas inflytande.

1) Miljoner saknar rösträtt
Den största grupp som förvägras rösträtt i USA är invandrarna, de är över 40 miljoner människor som arbetar och betalar skatt men som inte kan delta i valen. Utvandrade som återvänder hem och som har suttit i fängelse för grova för brott har också fråntagits rösträtten – nästan 6 miljoner enligt den senaste folkräkningsuppgiften. I enlighet med fängelsesystemets rasistiska karaktär påverkar detta svarta människor hårdast. Nästan 8% av afroamerikanerna är förbjudna att rösta, och i Florida är det så många som 23%.

2) Super-PAC och stora donatorer
PAC= PAC Political Action Committee. Innebär att privata pengar kan obegränsat doneras för att påverka ett val.
Hundratals miljoner dollar flyter in i de demokratiska och republikanska politikernas kampanjer varje valomgång, främst från de rika och företag. Dessa pengar köper tillgång till tjänstemännen och deras lojalitet, något som resten av befolkningen aldrig uppfattar. Det ökända Citizens United Supreme Court-beslutet avlägsnade effektivt alla begränsningar för donationer till kampanjerna. Läs om detta här.

3) Företagskontrollerade debatter stänger ute third-parties (dvs andra politiska partier än de två huvudpartierna)
Privata medieföretag organiserar helt presidentdebatterna, de har gjort affärsöverenskommelser med de två stora partierna för att låsa ut third-partiekandidater och se till att befolkningen inte får höra antikapitalistiska eller radikala idéer. Till och med kandidater som deltagit i omröstningarna i nästan varje stat har stängts ute. Samma företagsmedia fastställer reglerna och bestämmer hur frågorna till kandidaterna ska ställas.

4) Ingen ledighet på valdagen.
I nästan alla länder hålls val på helger eller så förklaras en dag som helgdag. Men i USA sker omröstningen på tisdagar, vilket är mycket opraktiskt för arbetare som pendlar mellan jobb, familj och ansvar för skolan. Det är till och med ännu värre när det gäller stater som använder caucusprocessen, som kan hålla på i timmar, vilket gör det svårare för arbetare med många förpliktelser att delta. Årets valdeltagande i Iowa Caucus var 16%, det ansågs vara “högt” och flera distrikt utsåg sina vinnare genom att singla slant!

“Caucus (svenska: nomineringsmöte) är ett ursprungligen amerikansk-engelskt ord som syftar på ett möte för sympatisörer eller medlemmar av ett politiskt parti eller annan rörelse. Begreppet har spritt sig från USA… USA hålls inför presidentvalen ett caucus i Iowa strax före det första primärvalet, som hålls i New Hampshire i februari. Caucus och primärval fungerar ej på exakt samma vis men ofta används “primärval” om båda företeelserna i svensk medierapportering.” Wikipedia.
Caucus hålls i flera andra delstater än Iowa

5) Superdelegater
Sanders slog Hillary Clinton med över 20 poäng i New Hampshire, men Clinton kunde faktiskt kamma hem fler New Hampshire-delegater. Hur är denna absurditet möjlig? Eftersom de båda partiernas nominerade i slutändan nomineras av nationella konventens delegater, och inte genom allmänna val. Demokraterna har också “superdelegater”, högt rankade partimedlemmar som kan rösta i konventet, men de är inte valda genom allmänna val. Det demokratiska etablissemanget såg till att skapa detta system efter 1972 för att förhindra att någon upprorisk kandidat skulle kunna vinna nomineringarna. Nu använde Clinton sin nästan fullständiga kontroll över partimaskineriet för att kunna räkna med stöd från dessa icke-valda superdelegater och på så sätt stjäla Bernie Sanders nominering om det skulle behövas.

The Tintic Standard Reduction Mill

6) Begränsad åtkomst till valurnorna
Eftersom valen administreras av staterna tvingas third-party-kandidaterna att möta ett extremt förvirrande lapptäcke av förhandsvillkor och hinder för att bli listade för omröstning i valen i varje stat. I många stater innebär detta att kunna samla in ett oöverstigligt stort antal petitionsunderskrifter, såväl som juridiska utmaningar om giltigheten av dessa underskrifter, förordningar som styr hur de registrerade väljarna som undertecknar petitionerna fördelas mellan en stats kommuner, arkiveringsavgifter och elektorernas krav. Demokratiska och republikanska kandidater är nästan alltid undantagna från dessa regler, medan en third-party-kandidat skulle behöva miljontals dollar – och mycket tur – bara för att kunna fortsätta!

7) Elektorskollegiet (en folkvald församling vars enda uppgift är att välja USA:s president, Wikipedia)
När Al Gore totalt sett fick fler röster men förlorade valet till George W. Bush, år 2000 tydliggjordes det att det inte är allmänna val som avgör vem som blir president. Det väljer elektorskollegiet.

I själva verket röstar folk inte ens tekniskt på en kandidat, de röstar för väljare som har lovat (men det är inte ett krav ) att rösta på en kandidat när Elektorskollegiet sammanträder. Elektorskollegiet viktas också orättvist mot de mindre staterna. Allt detta inkluderades i konstitutionen av “grundlagsfäderna” (The Founding fathers) som en sista försvarslinje för att kunna blockera en kandidat som skulle kunna inta en antagonistisk hållning gentemot elitens intresse.

8) Förskjutna premiärval.
Det är en paradox utan dess like att USA inte håller primärval under en speciell dag i hela landet. För stater som röstar sent i processen, vilket är fallet i några av de mest folkrika delstaterna som Kalifornien och Pennsylvania, är det troligt att nomineringen faktiskt redan har avgjorts i Iowa och New Hampshire, stater med en överväldigande vit befolkning röstar först och bestämmer därför oproportionerligt narrativet och kampanjens styrka.

Och vi skulle kunna fortsätta!

You May Also Like