Anteckningen i hörnet gjordes av bombplanspiloten Paul Tibbets. / Wikimedia Commons.

Årsdagen av Hiroshimabomben 6 augusti 1945 och vår nödvändiga kamp mot barbariet

Idag, 6 augusti, är det årsdagen då USA fällde den första atombomben över den Japanska staden Hiroshima med avsikt att döda så många civila människor som möjligt. På bara några sekunder brändes och kokades omkring 120 000 människor till döds.

Många dog under årtionden därefter på grund av strålskador.

Tre dagar senare, den 9 augusti 1945, fälldes den andra atombomben över Nagasaki och 60 000-80 000 människor förintades på några sekunder.

Därmed hade USA genomfört två “fullskaleprov” med två olika slags atombomber. Den första, över Hiroshima, var en uranbaserad bomb.

Den andra, över Nagasaki, var plutoniumbaserad.

Idag, den 6 augusti 2022 kan vi med sorg konstatera att den svenska regeringen nyligen tillställt NATO en försäkran om att Sverige ska vara militäralliansen behjälplig vad gäller kärnvapenhanteringen och att Sverige fullt ut inser och accepterar kärnvapnens plats i NATO:s strategiska planering.

NATO har nu också med all önskvärd tydlighet klargjort att en ratificering från Sveriges sida av FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen i och med ett medlemskap aldrig kan komma i fråga. Tidigare har ju den svenska regeringen framfört åsikten att en ratificering vore “olämplig”. Den verkliga bakgrunden till regeringens ståndpunkt har varit åthutningar från de kärnvapenbestyckade NATO-staterna USA, Frankrike och Storbritannien. Nu kommer den svenska regeringen att hävda att en ratificering inte endast är “olämplig”, utan mot bakgrund av det hett åstundade NATO-medlemskapet “omöjlig”.

Men för fredsrörelsen i vårt Sverige och internationellt gäller att inget får ses som omöjligt. Kampen för kärnvapenförbud måste intensifieras. Och kraven på upplösning av alla militärallianserna och fullständig militär avrustning får inte tystna. Med arbetarhymnen Internationalens ord “skall vi säkra en evig fred!”

Vägen till framgång för fredsrörelsen i kampen för en anständig värld kommer att kräva en målmedveten internationell organisering och mobilisering underifrån, i skapandet av en internationalistisk och pacifistisk världsomspännande folkrörelse.

Liksom i kampen för miljön och klimatet handlar det om en enorm utmaning. Men alternativet är barbariet och en katastrof för mänskligheten.

En annan värld är nödvändig!

En annan och anständig värld är möjlig!

Liknande artiklar