Rapport från RFSL – Asylsökande hbtqi-personer utvisas på olagliga grunder

I en omfattande granskning som RFSL genomfört rapporterar man:

“Migrationsmyndigheten avslår och utvisar hbtqi-asylsökande i strid mot svensk och internationell rätt”

Man har granskat drygt 1 300 asylärenden. Granskningen visar sig att 96 procent av de hbtqi-personer som sökt asyl fått avslag och skickas tillbaka till länder “som förföljer och även tillämpar dödsstraff för hbtqi-personer”.

Flyktingar som söker asyl och får avslag får rådet från myndigheten att man kan åka tillbaka och “leva i garderoben” med att de är homosexuella.

“Sverige fortsätter att utvisa hbtqi-personer på olagliga grunder. Det är en rättsskandal som pågår i det tysta, bakom tystnadsplikt och sekretess. En skam för ett land som gör anspråk på att vara en rättsstat”,
—säger Aino Gröndahl, asylrättsjurist på RFSL.

I rapporten pekar man på sju punkter där asylhanteringen av hbtqi-personer är under all kritik.

Här är fem av dessa punkter:

  • Migrationsmyndigheternas bedömningar av hbtqi-personer strider mot svensk och internationell rätt.
  • Migrationsmyndigheterna fortsätter att på olagliga grunder avslå och utvisa asylsökande till länder som förföljer och även tillämpar dödsstraff för hbtqi-personer.
  • Hela 96 procent av de granskade besluten och domarna i den nya rapporten var avslag. Det är en högre andel än i underlaget som RFSL:s asylrättsjurist granskade 2020.
  • Rätten till individuell prövning och en objektiv bedömning blir inte uppfyllt i hbtqi – asylärenden.
  • Diskretionskrav förekommer fortfarande, det vill säga att asylsökande i sitt hemland försöker dölja att hen är hbtqi-person för att undvika förföljelse. Detta trots att diskretionskrav är förbjudna sedan nästan två decennier i svensk rätt och över ett decennium i internationell rätt.

De här olagliga kraven i asylprövningarna leder till att hbtqi-personer som har rätt till skydd i Sverige i stället blir utvisade till länder där de riskerar förföljelse, tortyr och dödsstraff.

I sin rapport ställer RFSL en rad krav, rekommendationer, till regeringen på vad som måste göras för att rättsprocesserna ska bli säkra och följa svensk och internationell rätt. (se lästips)

Underlaget till rapporten består av sammanlagt 1360 granskade beslut och domar i hbtqi-asylärenden mellan november 2020 och maj 2023.

Andel avslag var totalt 1305 av samtliga granskade 1360 domar och beslut, vilket är 96%. Andel bifall var 55 av samtliga granskade 1360 domar och beslut, vilket är 4%.

Av 1305 avslag baseras 985 på trovärdighet och tillförlitlighet, vilket är 75,5%. Resterande 320 avslag baseras på tillräcklighet, vilket är 24,5% av samtliga 1305 avslag.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like