Det är de så kallade beslutshandläggarna som berörs av varslet…

Arbetsförmedlingen varslar 320 medarbetare – 13 av dem i Sörmland

Arbetsförmedlingen varslar cirka 320 medarbetare om uppsägning. Varslet rör rollen som beslutshandläggare som finns över hela landet. Förhandlingar med de fackliga parterna om antalet berörda medarbetare samt vilka orter som påverkas har genomförts.

Befattningen beslutshandläggare infördes 2020 under pandemin för att underlätta arbetet när Arbetsförmedlingen kraftigt behövde utöka sin beslutskapacitet. I framtiden behövs det dock arbetsförmedlarkompetens för att fatta beslut om den nya matchningstjänsten “Rusta och matcha 2” och det nya programmet “Förmedlingsinsatser”.

Handläggare som inte längre uppfyller AF:s krav

– Befattningen som beslutshandläggare uppfyller helt enkelt inte de krav som vi ställer framöver. Med utgångspunkt i medarbetarnas kompetens och organisationens budgetförutsättningar erbjuder vi omplacering för så många beslutshandläggare som möjligt, säger Tove Elvelid, verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

Tove Elvelid.

Under pandemin tog beslutshandläggarna över beslutsfattandet för matchningstjänsterna “Rusta och matcha” och “Stöd och matchning”. Befattningen har dock hela tiden varit kraftigt begränsad i sitt mandat, och beslutshandläggarna får till exempel inte göra arbetsmarknadspolitiska bedömningar eller upprätta handlingsplaner.

Rollen som beslutshandläggare upphör från och med årsskiftet, och nu vidtar en omställningsprocess utifrån gällande lagar och regler. Det innebär att samtliga beslutshandläggare varslas i och med att arbetsgivaren konstaterar övertalighet kopplat till den befattningen. Därefter följer en process för att utreda möjligheterna till omplacering.

13 av de varslade tjänsterna uppges vara i Sörmland.

You May Also Like